O CEO

O nas

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Przy jej wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

 

Prowadzimy programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych.

 

Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 27-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta około 40 tysięcy nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z prawie 10 000 szkół z całej Polski.

 


Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wspieramy wszystkich uczniów i uczennice w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Współdziałamy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrekcjami oraz dziećmi i młodzieżą, bo edukacja potrzebuje zmian. 

 

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć uczenia się młodych ludzi. 

 

Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatelskiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, rozwijaniu pasji, otwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.


Wartości CEO

  • Uczenie się 
  • Szacunek 
  • Zaangażowanie 
  • Współpraca

Nasze wartości realizujemy na 3 poziomach:

  • w tym, czego według nas powinny uczyć szkoły,
  • w tym, jak uczą nauczycielki, nauczyciele i dyrekcje, z którymi współpracujemy,
  • a także w tym, jak na co dzień pracujemy jako zespół CEO.

Nasza wizja szkoły

Chcemy, by poprzez nasze działania szkoła stała się miejscem, w którym to uczeń i uczennica zadają pytania i szukają na nie odpowiedzi. W naturalny sposób podążają za tym, co ich ciekawi. To oni są odpowiedzialni za swój proces uczenia się. Nauczyciele i nauczycielki, a także dyrekcje szkół są partnerami uczniów i uczennic i umiejętnie wspierają ich w tym procesie. 

 

Taka szkoła ucząc szacunku, buduje poczucie własnej wartości i sprawczości. Pokazuje, że to jak wygląda otaczający nas świat, zależy w dużej mierze od nas samych. Rozwija zaangażowanie, aktywność obywatelską, krytyczne myślenie i otwartość. Uczy współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych. Przygotowuje do radzenia sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami rzeczywistość.


Od podręcznika do 20 programów edukacyjnych

Rozpoczęliśmy swoją działalność w 1994 roku od przygotowania programu nauczania i  nowoczesnego podręcznika do wiedzy o społeczeństwie, który w praktyce będzie uczył młodych Polaków, czym jest demokracja. Równolegle zaczęliśmy wprowadzać do szkół programy oparte na metodzie projektu edukacyjnego, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom poruszać nowe tematy w szkole i na lekcjach. Od wielu lat zachęcamy szkoły do stosowania oceniania kształtującego, organizujemy w nich młodzieżowe wybory, rozwijamy samorządność uczniowską, dbamy o dziedzictwo kulturowe i wykorzystanie filmów na lekcjach, wprowadzamy edukację globalną i ekologiczną, zakładamy z uczniami wirtualne firmy.


Materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne i ośrodek szkoleniowy
Od 1999 roku wydajemy w swoim wydawnictwie Civitas serię podręczników KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) do nauczania wiedzy o społeczeństwie, z których skorzystało już ponad 0,5 mln uczniów i uczennic. Wydajemy także książki z zakresu metod nauczania, w tym poradniki dotyczące wprowadzania oceniania kształtującego, wzbogacone przykładami z polskich szkół. Publikujemy i udostępniamy bezpłatnie liczne materiały edukacyjne – scenariusze lekcji, gier, warsztatów, przewodniki metodyczne, a także zestawy dobrych praktyk z naszych projektów.


Nagrody i wyróżnienia
Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP). Naszą działalność świadczymy na podstawie dotacji publicznych i prywatnych podmiotów oraz własnej działalności gospodarczej. W trakcie ponad 27 lat działalności zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni za swoją działalność i dorobek merytoryczny, m.in. honorową odznaką MEN „Za zasługi dla oświaty” oraz tytułem „Instytucja Pro Publico Bono”. Założyciel i wieloletni prezes CEO Jacek Strzemieczny, członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International, na Światowym Forum Ekonomicznym został nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny".

Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz rówież: Raport z ewaluacji problemowej: Procesy środowisko, prowadzonej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w CEO.