Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O Centrum Edukacji
Obywatelskiej

Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Przyświeca nam myśl, że doświadczenie, które wynosi się ze szkoły, ma wpływ na jakość życia. Dzięki mądrej edukacji młodzi ludzie mogą przygotować się do tego, by radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

 

Proponujemy nauczycielom i dyrektorom nowe metody nauczania. Pomagamy także podejmować z uczniami i uczennicami ważne społecznie tematy. Nasze rozwiązania opieramy na ponad 30-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami.

 

Ze wsparcia naszego zespołu korzysta rocznie około 40 tysięcy nauczycieli oraz dyrektorów z prawie 10 000 szkół z całej Polski. Prowadzimy akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwo.

Dzięki zmianom, do których inspirujemy, szkoły uczą skuteczniej, a młodzi ludzie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Misja

Wspieramy wszystkich uczniów i uczennice w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Współdziałamy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrekcjami oraz dziećmi i młodzieżą, bo edukacja potrzebuje zmian. 

 

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć uczenia się młodych ludzi. 

 

Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatelskiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, rozwijaniu pasji, otwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

Obszary działania

Programy, które zachęcają uczniów i uczennice do tego, by podejmowali działania z zakresu: wolontariatu, samorządności i przedsiębiorczości w szkole i w środowisku lokalnym. Więcej

Programy, w których szkoły wprowadzają aktywizujące metody nauczania, ocenianie kształtujące i rozwijają współpracę nauczycieli, zmieniając kulturę pracy szkoły. Więcej

Programy edukacji kulturalnej i medialnej, w których wspieramy nauczycieli w rozwijaniu u młodych ludzi krytycznego myślenia. Zachęcamy także do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz jej tworzenia. Więcej

Programy, które pomagają budować w klasie dobre relacje oparte na szacunku dla różnorodności oraz pomagają nauczycielom podejmować w rozmowach z młodymi ludźmi trudne tematy. Więcej

Programy, które tłumaczą młodym ludziom świat polityki lokalnej, krajowej i europejskiej oraz zachęcają do tego, by angażowali się w życie publiczne. Więcej

Programy edukacji globalnej i ekologicznej, które tłumaczą młodym ludziom, jak działa współczesny świat, jak odpowiedzialnie dbać o niego, o środowisko i o siebie nawzajem. Więcej

Wizja szkoły

Naszymi działaniami wspieramy zmianę polskiej szkoły na
taką, która:

1

W równym stopniu buduje podmiotowość uczennic i uczniów, dostarcza wiedzy i rozwija kompetencje.

2

Uwzględnia całość szkolnego doświadczenia, dba o dobrostan dyrektora, nauczyciela oraz ucznia.

3

Stawia na naturalną ciekawość uczniów, ich zainteresowania i głębokie uczenie się zamiast mechanicznego zapamiętywania i odtwarzania.  

4

Uczy także przez stawianie pytań i działanie, w szczególności projekty edukacyjne.

5

Wsłuchuje się w głos uczennic i uczniów i go wzmacnia. Buduje ich zaangażowanie społeczne i obywatelską odpowiedzialność.  

6

Traktuje egzaminy jako podsumowanie osiągnięć młodych ludzi, a nie jako sens swojego funkcjonowania.  

7

Wykorzystuje ocenianie do wspierania uczenia się zamiast karania i nagradzania.

8

Działa skutecznie, dzięki  kompetencjom, zaangażowaniu i profesjonalizmowi dyrektorów i nauczycieli. Daje im zaufanie i elastyczność.  

Liczby

10
tys.

Szkół

współpracuje z nami.
To już co 3 szkoła w Polsce!

400

ekspertek i ekspertów

z doświadczeniem
pracy w szkołach
tworzy nasze programy.

40
tys.

Nauczycieli i dyrektorów

szkolimy w ciągu jednego roku.

94
%

Nauczycielek i nauczycieli

potwierdza, że
dzięki naszym rozwiązaniom
ich relacje z uczniami
zmieniły się na lepsze.

Jak pracujemy

Proponujemy metody, które sprawdzają się w szkole

Proponujemy nauczycielom metody nauczania i oceniania. Wybieramy te, których skuteczność udowodniono w badaniach i które sprawdzają się polskiej szkole. Są to m.in.: metody problemowe, metody aktywizujące, projekt edukacyjny oraz ocenianie kształtujące, w tym informacja zwrotna.

Poruszamy zagadnienia, które wyjaśniają świat

Z nami nauczyciele dowiadują się, jak rozmawiać na tematy, które interesują młodych ludzi, a którymi szkoła rzadko się zajmuje. To m.in: nowoczesne media, prawa człowieka, przedsiębiorczość czy polityka. Inspirujemy ich także, by poruszali na lekcjach zagadnienia, które pozwalają lepiej zrozumieć współczesność: zmianę klimatu, migracje czy znaczenie dziedzictwa. Dzięki temu uczniowie stają się świadomymi obywatelami.

Pomagamy zmienić kulturę pracy szkoły

Szukamy rozwiązań, które mogą sprawiać, że uczniowie inaczej zapamiętają szkołę. To m.in. wolontariat i aktywność społeczna, praca z filmem, rozwijanie kompetencji uczniów, uczenie przez działanie i współpracę uczniów. Nauczycielom i dyrektorom proponujemy proste zmiany, dzięki którym mogą krok po kroku zmieniać kulturę pracy szkoły. Promujemy współpracę nauczycieli, rozproszone przywództwo i samorządność uczniowską (głos uczniów).

30 lat działalności

2022

Rozpoczynamy kampanię „Polska-Ukraina. Razem w szkole”

Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę inspirujemy szkoły do odważnej rozmowy z młodymi ludźmi o wojnie. Pomagamy nauczycielom i dyrektorom w przyjmowaniu do szkół dzieci, które przed nią uciekają.

2020

Tworzymy kampanię „Odporna szkoła”

Rozpoczynamy kampanię, w której wspieramy nauczycieli i dyrektorów w tym, by skuteczniej radzili sobie z konsekwencjami epidemii i edukacją zdalną. Szacujemy, że poprawiła ona doświadczenie szkolne około miliona uczniów i uczennic.

2019

Świętujemy 25-lecie działalności CEO

Obchodzimy nasz jubileusz wraz z kilkuset uczestniczkami i uczestnikami naszych programów. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się uroczysta Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych

2018

Sukcesja i nowy Zarząd

Kończymy proces sukcesji. Założyciele: Jacek Strzemieczny oraz Alicja Pacewicz przekazują organizację nowemu Zarządowi. W jego skład wchodzą wieloletni pracownicy fundacji – Agnieszka Brzezińska, Maciej Maksymów i w roli prezesa Jędrzej Witkowski.

2017

Tworzymy Akademię Liderów Oświaty SUS

Uruchamiamy studia podyplomowe dla prawie 1000 dyrektorów i wicedyrektorów z całej Polski. Popularyzujemy dzięki temu rozproszone przywództwo, które jest skupione na tym, jak uczą się uczniowie.

2012

Uruchamiamy program „Aktywna edukacja”

To dydaktyczny element rządowego programu “Cyfrowa szkoła”. Dzięki niemu nauczyciele w całej Polsce uczą się, jak wykorzystywać technologie komputerowe i rozwiązania dydaktyczne, by pomagały one w nauce uczniom.

2009

Tworzymy Latarnika Wyborczego

To dziś jedna z najważniejszych aplikacji, która pozwala porównać własne preferencje wyborcze z programami partii politycznych i kandydatów. W każdej edycji korzysta z niego prawie 2 miliony osób!

2009

Uruchamiamy programy edukacji globalnej i ekologicznej

To m.in. “Aktywni z natury” i “W świat z klasą”. Prowadzimy je do dziś i cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

2007

Pomagamy wprowadzić projekt edukacyjny do gimnazjów

Dzięki rzecznictwu naszej Fundacji Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do gimnazjów projekt edukacyjny jako obowiązkową metodę edukacyjną.

2003

Wprowadzamy ocenianie kształtujące do polskich szkół

We współpracy z amerykańskimi i brytyjskimi ekspertami oraz polskimi nauczycielami adaptujemy koncepcję oceniania kształtującego (OK) do polskich warunków. Dzięki temu OK stopniowo staje się coraz bardziej popularne w polskim systemie edukacji.

2002

Powstaje “Szkoła z klasą”

We współpracy z Gazetą Wyborczą powstaje kampania “Szkoła z klasą”, dzięki której szkoły stają się miejscem ciekawej i mądrej edukacji a uczniowie chcą i lubią się uczyć. Na bazie kampanii w 2015 roku powstaje Fundacja Szkoła z klasą.

2001

Tworzymy pierwsze programy edukacji kulturalnej

Uruchamiamy pierwsze programy z zakresu edukacji o dziedzictwie i edukacji kulturalnej (m.in. Ślady przeszłości, Filmoteka Szkolna.Akcja). Pomagamy w nich ciekawie uczyć o historii i kulturze, przybliżać sztukę i twórczo wykorzystywać ją w działaniach społecznych.

2000

Uruchamiamy program “Szkoła ucząca się”

We współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności tworzymy program “Szkoła Ucząca Się”. Dziś to 3000 szkół z całej Polski, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę oraz przywództwo edukacyjne.

1998

Tworzymy program, który wspiera lokalne polityki edukacyjne

Powstaje program Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego, dzięki któremu samorządy w wielu miejscach Polski tworzą lokalne strategie oświatowe – plany działań, które lokalnie zmieniają szkoły na lepsze.

1995

Uruchamiamy największą akcję edukacyjną związaną z wyborami

Akcja nazywa się “Młodzi głosują” i jest dziś jednym z naszych najbardziej rozpoznawanych programów.

1994

Wydajemy podręcznik do WOS

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS) to podręcznik, który jest rozpoznawalny i wykorzystywany do dziś.

1994

Tworzymy program nauczania wiedzy o społeczeństwie

To pierwszego autorski program nauczania tego przedmiotu w demokratycznej Polsce. Kładziemy w nim nacisk na wartości demokratyczne, znaczenie zaangażowania obywatelskiego oraz poczucie wspólnoty lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej.

Statut Centrum Edukacji
Obywatelskiej

Fundacja została zarejestrowana KRS w 1994 roku. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) i na podstawie przyjętego statutu Jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem prowadzi także działalność gospodarczą i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Zobacz statut

Sprawozdania finansowe i merytoryczne


Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 12

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 18

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 53

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 60

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności