Wesprzyj nas!

Od blisko 25 lat konsekwentnie działamy na rzecz młodych ludzi poprzez inicjowanie ważnych, innowacyjnych programów edukacyjnych i współpracę ze szkołami w całej Polsce. Jeśli doceniacie naszą pracę i uznajecie ją za ważną, prosimy o wsparcie działań statutowych CEO jako organizacji pożytku publicznego (OPP). Każda, nawet niewielka kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, będzie dla nas realnym wsparciem, które zaowocuje naszymi konkretnymi działaniami w szkołach. Bardzo dziękujemy! 

W tej chwili szczególnie prosimy o wsparcie dla programu:

PoczytajMY 

Młodzi ludzie – z pomocą nauczycieli – tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic czy domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą na zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznanie swojej okolicy – przyrody, historii, tradycji. A po lekturze starsi i młodsi uczniowie razem bawią się, rysują, przygotowują inscenizacje teatralne, a także przeprowadzają akcję czytelniczą skierowaną do mieszkańców okolicy. 

Już za 10 zł prześlemy 1 książkę klubowi czytelniczemu, za 20 zł – przyjmiemy do programu dodatkowy klub, a za 30 zł – zapewnimy klubowi cały zestaw/pakiet książek.

Więcej tutaj: https://poczytajmy.ceo.org.pl/wesprzyj-nas

 


 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul.
Noakowskiego 10,
00-666 Warszawa,
nr konta: 70 1090 1883 0000 0001 1276 5883


 

Płatności online obsługuje serwis tpay.com Wesprzyj przez tpay.com


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny oraz w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy w celach archiwizacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do końca działalności Fundacji. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób wspierających nas darowiznami znajdują się w Polityce Prywatności.