Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Dla nauczyciela
Artykuł

Wychowawca online – nowa rola i nowe zadania

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Postawa wychowawców i wychowawczyń, ich zaangażowanie i sposób komunikowania się w czasie pandemii mogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi. Mogą oni pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w zarządzaniu uczeniem się i motywować do podtrzymywania relacji ze środowiskiem szkolnym – nauczycielami/kami i rówieśnikami/czkami. Wychowawcy i wychowawczynie online pomagają – w dłuższej perspektywie – rozwijać kompetencje osobiste i społeczne przydatne po powrocie do szkolnej rzeczywistości offline.

Bez względu na długość trwania zdalnego nauczania ważne jest długofalowe planowanie. Zaplanowana spójna strategia pracy uwzględnia potrzeby i warunki każdego ucznia i każdej uczennicy. Bierze pod uwagę również zasoby i możliwości, którymi dysponuje wychowawca/wychowaczyni. Są to: wiedza, umiejętności interpersonalne, kompetencje w zakresie posługiwania się nowymi technologiami.

Wizja tego, jak sobie wyobrażamy zespół klasowy po powrocie w mury szkolne oraz sformułowanie kliku realnych celów pozwalają dobrać najlepsze (czasem najprostsze) sposoby pracy oraz maksymalnie edukacyjnie i wychowawczo wykorzystać czas przymusowego oddalenia. 

Komunikacyjna rola wychowawcy i wychowawczyni 

Rolą wychowawcy i wychowawczyni jest zadbanie o częstą komunikację z uczniami, uczennicami i ich rodzicami – nie tylko w sprawach szkolnych. Jej celem jest przede wszystkim nawiązywanie i podtrzymywanie  relacji, rozmowa oraz bieżące wsparcie. Zupełnie innego wymiaru nabrały więc w tym czasie listy wysyłane do rodziców poprzez e-dzienniki! To okazja do głębszego zainteresowanie się tym, co uczniowie i uczennice przeżywają, jak się czują i czego doświadczają w rzeczywistości pozaszkolnej. Dobór narzędzia jest wtórny – powinno ono zapewniać możliwość indywidualnego budowania relacji z uczniem i uczennicą oraz kontaktu z całą grupą.

Integracja młodzieży w czasie edukacji zdalnej

Wymuszone  oddalenie od siebie może być dobrą okazją do tworzenia przestrzeni do poznawania się nawzajem i integracji na nowo. Ciekawe wyzwania oraz zadania indywidualne i grupowe zachęcą uczniów i uczennice do dzielenia się swoimi zainteresowaniami, pasjami czy pozaszkolnymi umiejętnościami. To okazja do interakcji zarówno offline z domownikami, jak i online z rówieśnikami i nauczycielem. Przeżywanie trudnej sytuacji we wspólnocie rówieśników i rozmawianie o swoich emocjach pomoże uczniom lepiej poznać siebie, przyjrzeć się własnym i cudzym reakcjom oraz je zrozumieć.

Wykorzystanie godzin wychowawczych online

Godziny wychowawcze online nie wymuszają już załatwiania rzeczy organizacyjnych. Warto je poświęcić na omawianie z uczniami i uczennicami tematów związanych z bieżącą sytuacją i krytycznie tłumaczyć otaczający ich świat. Znajomość zachodzących w nim procesów i zjawisk, reakcji społecznych i indywidualnych na pewno zmotywuje do poszukiwania rozwiązań problemów. Wychowawca i wychowawczyni może więc poruszać tematy, które dotyczą uczniów, uczennic i ich najbliższych, m.in. związane z higieną. To z pewnością zachęci do podejmowania działań w postawie solidarności, odpowiedzialności za siebie i innych.

Pomoc wychowawcy i wychowawczyni w uczeniu się

Jednym z celów wychowawcy może być współtworzenie przyjaznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się. Pomoże w tym stały kontakt z nauczycielami i nauczycielkami przedmiotowymi swojej klasy i współuczestniczenie w planowaniu tygodnia pracy. Dobór zadań edukacyjnych oraz monitorowanie bieżących trudności uczniów i uczennic pozwolą dopasować wymagania innych nauczycieli i nauczycielek do możliwości i potrzeb młodych ludzi.

Wychowawca i wychowawczyni staje się więc sojusznikiem całej szkoły we wdrażaniu systemu zdalnego nauczania. Dzieje się tak poprzez systematyczne sięganie do narzędzi komunikacyjnych oraz prowadzenie lekcji online. Pomaga je oswoić, bezpiecznie wykorzystywać, motywować do systematycznego korzystania. Może też wpłynąć na zmianę przyjętego systemu na bliższy codziennemu doświadczeniu młodzieży.

Jeśli chcielibyście poznać więcej wskazówek dotyczących pracy wychowawcy i wychowawczyni klasy podczas pandemii koronawirusa, to zachęcamy do wysłuchania nagrania z naszego webinarium na ten temat. 

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

– kieruje działem „Szkoła ucząca się”. Więcej 

Podobne wpisy, które mogą Cię
zainteresować

Zmiany w podstawie. Temat nie tylko dla nauczycieli

Czytaj więcej
Nauczycielka, która słucha wykładu. Wokół niej inne osoby uczestniczące w tym wydarzeniu.

O myślach i uprzedzeniach, które wpływają na moje relacje w szkole

Czytaj więcej
Klasa. Pośród uczniów i uczennic na środku siedzi uczeń, który składa ręce i sprawia wrażenie, jakby zastanawiał się nad swoją wypowiedzią.

Jak udzielać informacji zwrotnej?

Małgorzata Ostrowska
Czytaj więcej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności