Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Dla nauczyciela
Artykuł

Jak rozmawiać w szkole po i o strajku – propozycje scenariuszy i materiałów

Zespół CEO

Porozmawiaj z uczniami i uczennicami o strajku. Przygotowany scenariusz, może Ci pomóc stworzyć w szkole przestrzeń do rozmowy o zawieszonym strajku nauczycieli, ale także dyskusji skąd się biorą konflikty i jaki mogą mieć przebieg.

Ogólnopolski strajk nauczycieli był wielkim wyzwaniem dla nauczycieli, którzy zdecydowali się na udział w akcji strajkowej, jak i dla tych, którzy pozostali przy tablicach. Z trudnym zadaniem zmierzyli się także dyrektorzy i samorządy lokalne, organizujący egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.

Od 29 kwietnia uczniowie i uczennice oraz ich nauczyciele i nauczycielki wracają do szkół. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to wysiłku i zaangażowania. Mamy nadzieję, że uda się wszystkim odnaleźć motywację do pracy, poczucie sensu i zaufanie, a jednocześnie gotowość do rozmowy w szkolnych społecznościach na trudne tematy dot. edukacji i jej przyszłości.

Od lat wspieramy i nadal chcemy wspierać szkoły w ich codziennych zadaniach. Naturalne więc, wydało nam się zebranie materiałów, które być może Wam pomogą:

• podjąć z uczniami rozmowę m.in. na temat tego, dlaczego ludzie strajkują, jakie towarzyszą temu emocje, jaką rolę odgrywa dialog społeczny itp.

 • komunikować się z wszystkimi członkami szkolnej społeczności (nauczycielami i nauczycielkami, uczniami i uczennicami, rodzicami, samorządem, mieszkańcami), także w tzw. trudnych tematach;

• budować wspólnotę szkolną, z wykorzystaniem różnych metod uczenia się we współpracy (nauczycieli i nauczycielek, uczniów i uczennic) oraz wiedzy na temat procesów grupowych.     

1. Porozmawiaj z uczniami i uczennicami o strajku – scenariusz zajęć

Przygotowany scenariusz, może Ci pomóc stworzyć w szkole przestrzeń do rozmowy o zawieszonym strajku nauczycieli, ale także dyskusji skąd się biorą konflikty i jaki mogą mieć przebieg.  Zastanowicie się w jaki sposób obywatele mogą komunikować swoją niezgodę na różne zjawiska, dlaczego ważny jest dialog społeczny i dobra komunikacja.

Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie go w pracy z uczniami i uczennicami odpowiedz sobie na pytania:

Źródło: www.globalna.ceo.org.pl

2. Podejmuj w szkole “trudne tematy” i twórz miejsce bezpiecznej rozmowy – wskazówki i metody

Czasem mamy kłopot z podejmowaniem w szkole tematów budzących duże emocje (takim tematem był i jest strajk nauczycielski) – obawiamy się, czy poradzimy sobie z gorącą dyskusją i “udźwigniemy” temat. Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie ich uniknąć – słyszymy o nich w mediach, w domu, od znajomych.

Zachęcamy zatem, by na lekcjach i podczas rad pedagogicznych podejmować rozmowę także na trudne tematy i kształtować w ten sposób umiejętności rozmowy w duchu szacunku, słuchania i zrozumienia. W naszych programach przygotowaliśmy narzędzia wspierające taką rozmowę:

 Materiały z programu Trudny temat – weź to na warsztat, pomagają w przepracowaniu tzw. „trudnego tematu” za pomocą jednej z kilku proponowanych metod (np. kampanii społecznej, edukacji filmowej, teatru forum, okrągłego stołu czy warsztatów);

• Film dotyczący pracy zespołowej, podejmowania decyzji w grupie, sytuacji konfliktowych i udzielania sobie w takich sytuacjach informacji zwrotnej (film przygotowany został z myślą o uczniach i uczennicach).
   

3. Wykorzystaj bieżące wydarzenia do budowania wspólnoty szkolnej i włączania wszystkich jej członków w rozwój Twojej placówki – materiały CEO i zewnętrzne

Ogólnopolski strajk nauczycieli może służyć cementowaniu wspólnoty szkolnej: nauczycieli jako grupy zawodowej, ale też innych członków szkolnej społeczności – uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, przedstawicieli samorządu, mieszkańców. W ramach różnych programów CEO stworzyliśmy wiele materiałów wspierających taką współpracę.

   • W bieżącej pracy nauczycieli i nauczycielek (ale też i pozostałych członków szkolnej społeczności) można korzystać z różnych metod uczenia się we współpracy, takich jak: spacer edukacyjny, krytyczny przyjaciel, doceniające dociekanie (budowanie na sukcesie), forma dla formy (prowadzenie spotkania na bieżąco z grupą), GROW (model coachingowi), mikronauczanie (mikrolekcje z nauczycielami i nauczycielkami) – więcej o metodach wypracowanych w programie CEO i Fundacji Szkoła z klasą „Nauczycielka I klasa”.

 • W ramach programu „Edukacja I klasa” przygotowaliśmy scenariusz spotkania „Razem czy osobno”, w czasie którego uczniowie i uczennice, nauczyciele i nauczycielki oraz rodzice wspólnie wypracowują priorytety współpracy na rzecz uczenia się dziecka. Głównym celem jest wzajemne wysłuchanie się i przedyskutowanie tego, co obecni uważają za ważne. Temu ma służyć wymiana poglądów oraz wspólne wypracowanie listy cech, umiejętności, wiedzy i postaw jakie powinno posiąść dziecko po pierwszych trzech latach nauki. Ponadto nauczyciele i rodzice będą mogli zdefiniować i wskazać zakres swojej odpowiedzialności w trakcie edukacji dziecka. Scenariusz można modyfikować, adekwatnie do wybranego tematu. 


Polecamy też zewnętrzne materiały i narzędzia:

• Instytut Badań Edukacyjnych opracował poradnik: „Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną”. Przedstawione w nim propozycje powstały na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez IBE pod hasłem: Szkoła – rodzice – społeczność lokalna, dotyczących uwarunkowań efektywnej komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów oraz roli szkoły w wiejskich społecznościach lokalnych.

 • Sprawdzonymi sposobami na aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, dającymi możliwość zabierania głosu, uczestniczenia w działaniach i decyzjach są techniki partycypacyjne. Partycypacja obywatelska może przybierać różne formy, które w założeniu uwzględniają różny stopień zaangażowania obywateli w podejmowane decyzje (od informowania, poprzez konsultowanie aż do współdecydowania i współdziałania).  

4. Zapoznaj siebie (i innych) z wywiadem z naszą ekspertką Alicją Pacewicz

Do lektury zachęcamy nie tylko osoby bezpośrednio związane z edukacją, ale także rodziców i przedstawicieli samorządów lokalnych. To jeden z głosów w debacie nad obecnym kształtem edukacji w Polsce i wyzwaniami przyszłości. Wierzymy, że ostatnie wydarzenia mocno wybrzmiały w przestrzeni publicznej i zwróciły uwagę, na potrzebę reformy polskiej szkoły. Przypomniały też, jak ważna jest edukacja dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz dla rozwoju kraju. Wywiad przeczytacie TU

Zespół CEO

Podobne wpisy, które mogą Cię
zainteresować

Zmiany w podstawie. Temat nie tylko dla nauczycieli

Czytaj więcej
Nauczycielka, która słucha wykładu. Wokół niej inne osoby uczestniczące w tym wydarzeniu.

O myślach i uprzedzeniach, które wpływają na moje relacje w szkole

Czytaj więcej
Klasa. Pośród uczniów i uczennic na środku siedzi uczeń, który składa ręce i sprawia wrażenie, jakby zastanawiał się nad swoją wypowiedzią.

Jak udzielać informacji zwrotnej?

Małgorzata Ostrowska
Czytaj więcej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności