Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Dla nauczyciela
Artykuł

Edukacja wczesnoszkolna zdalnie? Jak pracować z dziećmi z klas I-III?

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Planowanie i realizacja nauczania zdalnego najmłodszych uczniów (klasy I-III) przebiega – z racji wieku uczniów i uczennic oraz konieczności zaangażowania rodziców – w odmienny sposób niż to ma miejsce w przypadku uczniów klas starszych.

Istotny jest długofalowy cel, jaki sobie na ten czas edukacji zdalnej postawimy. Może to być:

Najważniejszymi elementami nauczania zdalnego w tej grupie wiekowej są: elastyczność w organizowaniu środowiska uczenia się w domu, dobór zadań edukacyjnych oraz komunikacja z rodzicem i uczniem.

Sposób sformułowania podstawy programowej i jej rozpisanie na trzy lata bez podziału na klasy  pozwala na większą elastyczność w zakresie doboru treści i metod, tempa ich realizacji oraz wykorzystania różnych zasobów.

Zdalna edukacja (nawet w świetle nowego Rozporządzenia) wciąż może być wykorzystana na utrwalanie i pogłębianie poznanych zagadnień z wykorzystaniem otaczającej domowej przestrzeni, doskonalenie umiejętności językowych, matematycznych, technicznych czy społecznych poprzez zabawę, zajęcia kreatywne czy ruchowe oraz każdą domową interakcję.

Czas kwarantanny to dobra okazja, by przećwiczyć się (nauczyciel), dziecko i rodzica w edukacji bez podręcznika (lub w minimalnym zakresie z podręcznikiem) i zachęcić do eksplorowania we własnym pokoju, doświadczania w kuchni, generowania własnych pomysłów i  wyzwań. Jeśli nauczyciel decyduje się na pracę z podręcznikiem to warto wokół wybranego tekstu i zadania z karty pracy rozwinąć aktywności do realizacji poza podręcznikiem.

Dobór zadań edukacyjnych przekazanych online, ale do wykonania bez wykorzystania komputera jest wynikową: potrzeb rozwojowych dziecka (ciekawość i zainteresowanie), dostępności „materiałów” w domu (np. papier, zabawki dziecka – klocki, sprzęt domowy, obowiązki domowe, rodzeństwo a dopiero na końcu komputer czy tablet i dostępne w sieci platformy i zasoby), warunków do zaangażowania rodziców (praca zdalna, realny czas na zajęcie się dzieckiem uczącym się), możliwości uczniów (np. samodzielne czytanie).

Zadania powinny dawać dziecku możliwość wykorzystania różnych strategii i własnych pomysłów, pozwolić dzieciom na samodzielność, próby i błędy. Warto proponować więcej zadań i dać dzieciom wybór, a także zapewnić pewną elastyczność i dobrowolność w ich wykonywaniu.

Co można zaproponować? Angażujące zabawy konstruktorskie (ed. techniczna), eksperymenty i hodowle (ed. przyrodnicza), zbieranie słownictwa po polsku i angielsku (ed. polonistyczna i język angielski), mierzenie, ważenie, czytanie przepisów w kuchni (ed. matematyczna i polonistyczna), budowanie z klocków o określonej liczbie (ed. matematyczna), dzień z zegarkiem w ręku, polowanie na figury (ed. matematyczna), tworzenie gry – od planszy po pionki i instrukcję (ed. polonistyczna, matematyczna, techniczna) i rozegranie jej z domownikami (ed. społeczna)  itp.

W ślad za realizowanymi zadaniami można odsyłać dzieci (choć nie za często) do wykorzystywania bogatych zasobów edukacyjnych w sieci powiązanych z omawianym zagadnieniem (filmu naukowe i przyrodnicze, pokazy, bajki i lektury czytane). Podobną funkcję powinny pełnić interaktywne zadania doskonalące dane umiejętności i utrwalające omawiane zagadnienie.

Komunikacja z rodzicami jest ta najczęstszą, ale warto zadbać o systematyczny kontakt – za zgodą rodziców – z dzieckiem indywidualnie i z całą klasą (np. raz w tygodniu, na powitanie tygodnia). Dobrane narzędzie (dziennik elektroniczny, blog, Messenger – do uzgodnienia)  ma pomagać w tej komunikacji, dawać możliwość przekazywania pracy dziecka (np. zdjęcie).

Ważna jest życzliwość w kontaktach z rodzicami, wspieranie ich dobrym słowem, rozmawianie o pojawiających się trudnościach oraz bieżąca udzielania informacji zwrotnej do pracy ucznia, do zaangażowania rodzica (!), ale też do pracy nauczyciela.

Przydatne linki:

Edukacja wczesnoszkolna zdalnie (nagranie z webinaru dla nauczycieli wczesnoszkolnych oraz zestaw otwartych zasobów do wykorzystania)

E-podręczniki – edukacja wczesnoszkolna

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

– kieruje działem „Szkoła ucząca się”. Więcej 

Podobne wpisy, które mogą Cię
zainteresować

Zmiany w podstawie. Temat nie tylko dla nauczycieli

Czytaj więcej
Nauczycielka, która słucha wykładu. Wokół niej inne osoby uczestniczące w tym wydarzeniu.

O myślach i uprzedzeniach, które wpływają na moje relacje w szkole

Czytaj więcej
Klasa. Pośród uczniów i uczennic na środku siedzi uczeń, który składa ręce i sprawia wrażenie, jakby zastanawiał się nad swoją wypowiedzią.

Jak udzielać informacji zwrotnej?

Małgorzata Ostrowska
Czytaj więcej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności