Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Inne

Przedstawiliśmy w Sejmie postulaty organizacji społecznych w dot. napływu uczniów z Ukrainy

Nie stać nad na to, aby nie myśleć strategicznie i nie koordynować całościowo działań, które są podejmowane w związku z napływem uczniów z Ukrainy do polskich szkół –  mówił 14.09 w Sejmie dr Jędrzej Witkowski.

W dn. 14.09 odbyła się konferencja o tym, jaką rolę pełnią NGO w edukacji i integracji uczennic i uczniów z Ukrainy. To było pierwsze spotkanie w tej sprawie pomiędzy sektorem pozarządowym a kierownictwem MEiN i Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.

Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, Jędrzej Witkowski mówił podczas niego między innymi o tym, że:

Potrzebę strategicznego podejścia do integracji i edukacji uczniów z Ukrainy Witkowski argumentował tym, że to przyniesie korzyści wszystkim uczniom, którzy funkcjonują w systemie edukacji. Jeśli zaś nie udzielimy szkołom wystarczającego wsparcia z pewnością odbije się to a nim negatywnie: częściej będziemy mieć do czynienia na przykład z tym, że młodzi ludzie będą z tego systemu „wypadać”, pojawią się konflikty i zachowania niepożądane, a także niezadowolenie rodziców. To wszystko zaś zakłóca edukację dzieci.

Zdjęcia z Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności