Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapytanie ofertowe Nr 08/EUR/2022

Nazwa Zamawiającego:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
KRS: 0000052758
NIP: 5251726659
REGON: 012433534

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu badań edukacyjnych i społecznych do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu.

 1. Tło badania
  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizuje projekty “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” i “1Planet4All – Razem dla klimatu!” finansowane ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).
  Celem projektów jest zwiększenie świadomości młodych ludzi (w wieku 13-35) na temat globalnych wyzwań, przede wszystkim migracji i zmiany klimatu oraz zwiększenie poczucia ich sprawczości w działaniach na rzecz tych wyzwań poprzez angażowanie ich do tworzenia konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki migracyjnej i klimatycznej z wykorzystaniem potencjału mediów społecznościowych, edukacyjnych filmów oraz narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Pośrednią grupą docelową projektu są nauczyciele/-ki oraz wychowawcy/-czynie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, do których skierowane są powstające w ramach projektu materiały edukacyjne. Materiały te zawierają interaktywne metody pracy z uczniami/uczennicami w tematyce migracyjnej i klimatycznej.
  Dla osiągnięcia długotrwałego efektu, młodzież jest włączona w projekty poprzez ogólnoeuropejską kampanię w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyć treści oddziałujące bezpośrednio na poziom jej empatii: filmy edukacyjne (tzw. historie wizualne visual stories), materiały i symulacje tematyczne oraz doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR). Z drugiej strony, projekty zakładają dotarcie do młodzieży poprzez działania edukacyjne, w których kluczową rolę będą odgrywać wspierani grantami multiplikatorzy (nauczyciele/-ki, wychowawcy/-czynie), organizacje i/lub inicjatywy obywatelskie otrzymujący wsparcie na swoje działania w zakresie migracji. Młodzież będzie też uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych obozach młodzieżowych w celu wymiany doświadczeń, wspólnej nauki oraz poszukiwania i odnajdywania inspiracji.
  Jednocześnie projekty przewidują pracę z młodymi dziennikarzami/-kami oraz influencerami/-kami, którzy będą zaangażowani w projekty poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych. Te aktywności wyposażą ich w niezbędną wiedzę dotyczącą współczesnych migracji i zmiany klimatu oraz pozwolą zetknąć się bezpośrednio ze zjawiskiem migracji. We wszystkich obejmujących projekt działaniach szczególna uwaga będzie zwrócona na włączanie w nie samych migrantów/-ek oraz/lub mieszkańców/-ek mniejszych miejscowości. W ten sposób chcemy oddać głos wszystkim zainteresowanym uczestnikom/-czkom.
  Nauczyciele i nauczycielki pełniący w projektach rolę multiplikatorów i multiplikatorek, będą zapewniać oddziaływanie efektów projektu na jego odbiorców, którymi będą przedstawiciele/-ki grup młodzieżowych. Działania projektowe skierowane do nauczycieli i nauczycielek mają zapewnić im wsparcie w zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat współczesnych migracji i zmiany klimatu poprzez:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności