Zamów warsztaty lub kurs dla całej rady pedagogicznej

Dyrektorko, Dyrektorze!

nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele wyzwań związanych z tworzeniem w szkole środowiska sprzyjającego uczeniu się, dającego poczucie bezpieczeństwa, wyzwalającego pasję i entuzjazm do działania oraz odpornego na zmiany w trybie nauczania.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów dla rady pedagogicznej oraz kursów dla nauczycieli, które są pomocne w jego budowaniu. Nasze propozycje opracowujemy na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycielek i nauczycieli, śledząc trendy w edukacji.

Dzięki nim pogłębią oni wiedzę o ocenianiu kształtującym, poznają nowe strategie samodzielnego uczenia się uczniów i uczennic (zadawania zadań) oraz dowiedzą się jak dbać o zintegrowanie klasy oraz relacje w szkole.

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ocenianiem kształtującym oraz dla tych, którzy byli już uczestnikami kursu Ocenianie kształtujące w poprzedniej formule, a pragną odnowić najważniejsze zasady OK w praktyce pracy z uczniami. Zakres merytoryczny kursu obejmuje: ideę oceniania kształtującego, cele lekcji i praca z celami lekcji, kryteria oceniania (nacobezu), współpracę z rodzicami w zakresie oceniania kształtującego i informację zwrotną.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się jak modyfikować je w różnych celach. Wykonają ćwiczenia modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.
Na tych warsztatach uczestniczki i uczestnicy dowiadują się, czym jest odwrócona lekcja oraz poznają sposoby na określenie zadań nauczyciela i ucznia, wzmacniających zaangażowanie w czterech etapach lekcji odwróconej. Podczas szkolenia przygotują odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.  
Kurs dla nauczycieli i nauczycielek (kl. 4-8 szkoły podstawowej), którzy poszukują odpowiedzi na pytanie, jak uczyć efektywnie oraz jak wspierać uczniów i uczennice w procesie uczenia się, by osiągnęli większą samodzielność samodzielność.
Kurs obejmuje zagadnienia wykorzystania specyfiki zdalnego nauczania i uczenia się, w rzeczywistości szkolnej. Poruszymy w nim zagadnienia odnoszące się do tego, jak różnymi sposobami wspierać uczenie się uczniów i w jaki sposób doświadczenia zdalnej edukacji mogą wpływać na redefiniowanie ról uczniów, nauczycieli/wychowawców i rodziców.  Zajmiemy się motywującymi zadaniami edukacyjnymi, które można stosować w realnej szkole i w szkole zdalnej oraz adekwatnym do sytuacji monitorowaniem i ocenianiem postępów uczniów. Pojawi się też wątek narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej do rozwijania komunikacji i współpracy pomiędzy szkolnymi podmiotami.
Kurs pokazuje, jak w wartościowy edukacyjnie, twórczy i angażujący sposób kształtować rozumienie matematyki u uczniów klas I-III. Skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy.
W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki pogłębią swoje rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic po powrocie do szkoły i poznają strategie reintegracji zespołu klasowego.
Warsztaty przeznaczone są dla rad pedagogicznych szkół, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ocenianiem kształtującym - praktyczną metodą nauczania, wspierającą uczniów w procesie uczenia się. Uczestnicy poznają elementy oceniania kształtującego, a następnie decydują, czy chcą wprowadzać tę metodę do własnej praktyki szkolnej i planują dalsze kroki prowadzące w tym kierunku. Jest to praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji.