Zamów warsztaty rady pedagogicznej

Dyrektorko, Dyrektorze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą warsztatów dla rady pedagogicznej. Nasze propozycje opracowujemy na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycielek i nauczycieli, śledząc trendy w edukacji.

Dzięki nim nauczyciele i nauczycielki między innymi pogłębią wiedzę o ocenianiu kształtującym, poznają nowe strategie samodzielnego uczenia się uczniów i uczennic (zadawania zadań) oraz dowiedzą się jak dbać o zintegrowanie klasy oraz relacje w szkole.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zadania edukacyjne, które wywołują pogłębione uczenie i dowiedzą się jak modyfikować je w różnych celach. Wykonają ćwiczenia modyfikacji zadań przedmiotowych, aby uwzględnić potrzeby edukacyjne swoich uczniów.
Na tych warsztatach uczestniczki i uczestnicy dowiadują się, czym jest odwrócona lekcja oraz poznają sposoby na określenie zadań nauczyciela i ucznia, wzmacniających zaangażowanie w czterech etapach lekcji odwróconej. Podczas szkolenia przygotują odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.  
W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki pogłębią swoje rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic po powrocie do szkoły i poznają strategie reintegracji zespołu klasowego.
Warsztaty przeznaczone są dla rad pedagogicznych szkół, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ocenianiem kształtującym - praktyczną metodą nauczania, wspierającą uczniów w procesie uczenia się. Uczestnicy poznają elementy oceniania kształtującego, a następnie decydują, czy chcą wprowadzać tę metodę do własnej praktyki szkolnej i planują dalsze kroki prowadzące w tym kierunku. Jest to praktyczne szkolenie prowadzone angażującymi metodami warsztatowymi i przedstawiające nowoczesne trendy w edukacji.