Warsztaty dla rady pedagogicznej możecie teraz zorganizować również online

Dyrektorko, Dyrektorze!

W tym niezwykle wymagającym semestrze roku szkolnego chcemy umożliwić wszystkim zainteresowanym szkołom nie tylko rozwój i pogłębianie wiedzy, ale także zapewnić wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z koronawirusem.

Wybrane warsztaty, które są w tym czasie najbardziej pomocne w pracy w trudnych i zmiennych warunkach, przygotowaliśmy w formule online.

Dzięki nim nauczyciele i nauczycielki pogłębią wiedzę o ocenianiu kształtującym oraz dowiedzą się, jak korzystać z niego w czasie edukacji zdalnej, poznają nowe strategie samodzielnego uczenia się uczniów i uczennic (zadawania zadań) oraz dowiedzą się jak dbać o zintegrowanie klasy oraz relacje w szkole.

Szkolenia online są odpowiednie dla nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów. Proponujemy przeprowadzić dla całej rady pedagogicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i składania zamówień.

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki pogłębią swoje rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic po powrocie do szkoły i poznają strategie reintegracji zespołu klasowego.
Uczestnicy i uczestniczki, pracując w małych grupach, określą cechy wartościowej pracy domowej i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów i uczennic. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.
Warsztat przyniesie odpowiedzi na pytania takie jak: czym jest metoda OK? czy strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi i uczennicy uczyć się? dlaczego warto stosować OK we własnej pracy?
Uczestnicy i uczestniczki poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń i uczennica z informowania o nich, a także poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.
Uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani z zasadami pełnej informacji zwrotnej oraz pięcioma sposobami jej formułowania. Następnie samodzielnie sformułują informację zwrotną do pracy ucznia i uczennicy oraz otrzymają ocenę koleżeńską swojej pracy.
Podczas warsztatu podpowiemy, jak uzyskać kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów i uczennic, a ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego.