Nasze programy

Pomagaj się uczyć

Programy, które wprowadzają aktywizujące metody nauczania, ocenianie kształtujące i rozwijają współpracę nauczycieli, zmieniając kulturę pracy szkoły.

Angażuj obywatelsko

Uczniowie i uczennice w ramach tych programów będą mogli nauczyć się zaangażowania w życie wspólnoty - zarówno szkolnej, jak i lokalnej. Dowiedzą się, jaki jest ich wpływ na otaczającą rzeczywistość i włączą w działanie samorządu uczniowskiego. Programy pomagają realizować ciekawe i atrakcyjne projekty z zakresu wolontariatu, samorządności i przedsiębiorczości.

Odpowiadaj na globalne wyzwania

Programy edukacji globalnej i ekologicznej tłumaczące, jak działa współczesny świat, jak odpowiedzialnie dbać o niego, o środowisko i o siebie nawzajem.

Otwieraj na kulturę

Programy edukacji kulturalnej i medialnej rozwijające krytyczne myślenie i zachęcające do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz jej tworzenia.

Wyjaśniaj politykę

Programy tłumaczące świat polityki lokalnej, krajowej i europejskiej oraz zachęcające do angażowania w życie publiczne.

Ucz otwartości

Programy wspierające budowanie w klasie dobrych relacji opartych na szacunku dla różnorodności oraz pomagające podejmować trudne tematy.

 

Archiwum