Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
O systemie
Raport

Kompetencje przyszłości. Poznaj materiały ekspertów Szkoły dla innowatora

Rekomendacje
Zespół CEO

Rozpoznajemy trudności związane z uczeniem kompetencji przyszłości oraz proponujemy, jak stanąć im naprzeciw.

Kompetencje przyszłości to temat, któremu towarzyszy rozproszenie informacji i niejednolite nazewnictwo. Taka sytuacja utrudnia pogłębioną refleksję, trafną ocenę i zrozumienie tego, jakie kompetencje należy kształcić u uczennic i uczniów. A także – jak prowadzić ten proces, mierzyć jego skuteczność i, tym bardziej, praktykować ocenianie.

Z rozproszeniem informacji i niejednolitym nazewnictwem dotyczącym kompetencji przyszłości wiąże się wiele problemów. Główny z nich to niedopasowanie edukacyjne. Jego skutkiem jest brak odpowiednich kompetencji u absolwentek i absolwentów szkół.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przybliżają te zagadnienia. Materiały zawierają także nasze propozycje zmian i nowych rozwiązań.

Zespół CEO

Podobne wpisy, które mogą Cię
zainteresować

Do jakiej szkoły będą chodzić nasze dzieci? Scenariusze przyszłości edukacji do roku 2040

dr Jędrzej Witkowski
Czytaj więcej
Szkolna klasa. Siedzący w ławce chłopiec odwraca się i uśmiecha. Na drugim planie chłopiec i dziewczynka piszą na tablicy.

Uczniowie uchodźczy w polskim systemie edukacji. Co mówią nowe dane?

Paulina Chrostowska
Czytaj więcej
Dziewczynka odrabia pracę domową przy biurku. Na biurku leży stos książek i zeszytów. Dziewczynka trzyma się za głowę obiema rękoma.

Przede wszystkim nie szkodzić, czyli rzecz o pracy domowej

Małgorzata Ostrowska
Czytaj więcej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności