Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Dla dyrektora
Raport

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Rekomendacje
Zespół CEO

Rekomendacje ogólne to pierwszy z elementów zestawu rekomendacji i wniosków formułowanych w ramach pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”, którego celem jest wprowadzenie do praktyki pracy polskich szkół systematycznego kształcenia kompetencji proinnowacyjnych.

Rekomendacje odpowiadają na generalne pytanie: Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje proinnowacyjne (współpracę, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów, samodzielność myślenia i liderstwo)? 

Podstawą formułowania rekomendacji były doświadczenia realizacji projektu „Szkoła dla innowatora”, wywiady eksperckie oraz wywiady z uczestnikami projektu, analiza rozwiązań w zakresie kształcenia kompetencji, które są stosowane w innych krajach OECD, wyniki krajowych i międzynarodowych badań oraz dokumenty i raporty międzynarodowe dotyczące przyszłości systemu rozwoju kompetencji.

Adresatami rekomendacji ogólnych są instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za kształcenie dzieci i młodzieży oraz rozwój krajowych inteligentnych specjalizacji przede wszystkim Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz instytucje podległe tym resortom realizujące politykę edukacyjną i politykę  innowacyjności. W drugiej kolejności rekomendacje mogą być przydatne dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz samych szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: dr Jędrzej Witkowski, Rafał Lew-Starowicz
Warszawa, grudzień 2021 r. 

Zespół CEO

Podobne wpisy, które mogą Cię
zainteresować

Do jakiej szkoły będą chodzić nasze dzieci? Scenariusze przyszłości edukacji do roku 2040

dr Jędrzej Witkowski
Czytaj więcej
Konferencja. Dwie młode kobiety rozmawiają ze sobą z zaangażowaniem. Wokół nich znajdują się osoby uczestniczące w konferencji/

Już są! Nowe, bezpłatne projekty wsparcia dla nauczycieli

Michał Tragarz
Czytaj więcej
Sala konferencyjna podczas Letniej Szkoły Dyrektorów. Jedna z uczestniczek podnosi rękę, patrząc w kierunku osoby prowadzącej spotkania.

Efektywne zarządzanie szkołą

Aleksandra Kluj
Czytaj więcej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności