Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Małgorzata Stodulna

dyrektorka programowa malgorzata.stodulna@ceo.org.pl

Kieruje pracą kilkunastoosobowego zespołu w projekcie „Szkoła dla innowatora”, który wspiera szkoły i rozwija u młodych ludzi kompetencje przyszłości. Jest także jedną z osób zarządzających fundacją. Jako członkini zarządu nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego oraz odpowiada za planowanie strategiczne i programowe organizacji. Pełni nadzór nad spółką zależną Civitas sp. z o.o.

Czytaj więcej Zwiń

Specjalizuje się w projektach edukacyjnych, szkoleniowych i sieciujących, które są skierowane do dyrektorów, nauczycieli i młodzieży. Z wykształcenia biolożka oraz socjolożka w zakresie stosowanych nauk społecznych.

Od ponad 20 lat jest zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi.

Moje artykuły

Lekcje wychowawcze, które rozwiną behawioralne kompetencje prowinnowacyjne

Małgorzata Stodulna
Czytaj więcej

Inwentaryzacja w szkole, czyli jak uwolnić czas nauczycielek i nauczycieli

Małgorzata Stodulna
Czytaj więcej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności