Zgłoszenia zespołowe

Zgłoś min. 3 nauczycieli/nauczycielek do min. 3 programów CEO

 

Uzyskaj dla siebie i szkoły dodatkowe korzyści:

  • wybrane publikacje wydawnictwa Civitas;
  • 20% zniżki na warsztaty dla rady pedagogicznej Szkoły Uczącej Się;
  • możliwość udziału w webinarium z ekspertem;
  • tytuł Lidera Edukacji Obywatelskiej przyznawany na podstawie relacji z realizowanych programów CEO.

 

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy każdego z wybranych programów, a na koniec potwierdź chęć skorzystania z pakietu programów.

Potwierdzam udział zespołowy

Dwuletni program mający na celu wprowadzenie w szkole oceniania kształtującego, dzięki serii wars

Aż 10-dniowe bezpłatne warsztaty dla młodych aktywistek i aktywistów społecznych.

W ramach programu zapewniamy wsparcie w organizacji kampanii profrekwencyjnej i symulacji wyborów

Program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji

Kurs internetowy skierowany do nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i na każdym pozi

Program daje uczniom możliwość zdobycia wiedzy o tym, czym są i jak działają organizacje pozarząd

Projekt nowoczesnej edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych umie

Program upowszechniający wiedzę o przemianach 1989 w Polsce.

Bezpłatny kurs e-learningowy dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów dotyczący Celów Z

Warsztaty dla całych rad pedagogicznych prowadzone przez praktyków-trenerów.

Program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy VI-VII) i ponadpodstawowych z

Programy Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Pozarządownik szkolny to program dla warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym promujemy wiedzę dotyczącą III sektora oraz wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Współorganizatorem programu jest Fundacja Pole Dialogu .

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus.

Programy Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Program dla pracowników szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych, którzy chcą wspierać rozwój naukowy młodzieży. Proponujemy m.in. interaktywny kurs on-line, który pomoże założyć STEM Kluby w szkołach i przeprowadzić różnorodne zajęcia dodatkowe dla młodzieży, w obszarze wyzwań globalnych.

Programy Kulturalne i Medialne

Projekt nowoczesnej edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować.