Zgłoś się do programów CEO!

Polska szkoła w wyniku pandemii koronawirusa na pewno się zmieni. Programy, które uruchamiamy w roku szkolnym 2020/2021, przygotowaliśmy tak, aby pomogły Ci odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Ich realizacja będzie możliwa w różnych warunkach pracy szkoły (również online) i pozwala skutecznie angażować uczniów i uczennice w aktywności lokalne, życie szkoły, a przede wszystkim w prowadzone lekcje. Proces uczenia się staje się dzięki temu bardziej efektywny, a młodzi ludzie szybciej i pełniej się rozwijają. 

 

Sprawdź, do jakich programów możesz się zapisać i nie czekaj ze zgłoszeniem. Udział w większości naszych inicjatyw jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Pomagaj się uczyć

Dzięki tym programom, skuteczniej zaangażujesz uczniów i uczennice w lekcje. Będą mogli wziąć odpowiedzialność za proces swojego uczenia się, a dzięki temu nauczą się więcej. Otrzymają też przyjazną informację zwrotną. Programy wzbogacają pracę nauczyciela i nauczycielki o elementy oceniania kształtującego, metody aktywizujące oraz technikę tworzenia zadań pogłębiających uczenie się.  Podpowiadamy również, jak skutecznie uczyć zdalnie.

Akcja skierowana do uczniów i uczennic klas pierwszych SP, ich nauczycieli/ek i rodziców. Jej celem jest zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania. Uczniowie i uczennice otrzymują książki z serii „Czytam sobie”, a nauczyciele/ki praktyczne wsparcie i pomocne materiały do pracy z pierwszoklasistami. W ramach akcji powstał także poradnik dla rodziców o tym, jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci. || Zapisy do akcji zakończone. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i infomracji o kolejnych akcjach wspierających czytelnictwo.
Kursy e-learningowe, podczas których nauczyciele i nauczycielki poznają metody i techniki nauczania oraz oceniania. Sprawdzają je także w praktyce, a następnie poddają swoje doświadczenie refleksji. Podzieleni są na grupy, którymi opiekują się mentorzy/ki. Koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł (za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł). Koszt udziału indywidualnego nauczyciela to 450 zł. 
Kurs online nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą wprowadzić w swojej klasie ocenianie kształtujące i pracę z OK Zeszytem. Wysoko ocenianym elementem kursu jest bezpośrednia opieka mentora lub mentorki, których rolą jest: wspieranie uczestnika, komentowanie jego refleksji oraz wyjaśnianie wątpliwości. Kurs dla wszystkich zainteresowanych, również tych, którzy nie mają jeszcze wiedzy na temat oceniania kształtującego. Koszt udziału indywidualnego nauczyciela to 460 zł.     
Warsztaty dla rad pedagogicznych, które pozwalają pogłębić wiedzę na temat oceniania kształtującego oraz zacieśniają współpracę nauczycieli i nauczycielek. W ich wyniku poprawia się proces i efekty uczenia się wszystkich uczniów i uczennic w szkole. Koszt udziału uzależniony od wielkości szkoły.
Angażuj obywatelsko

Uczniowie i uczennice w ramach tych programów będą mogli nauczyć się zaangażowania w życie wspólnoty - zarówno szkolnej, jak i lokalnej. Dowiedzą się, jaki jest ich wpływ na otaczającą rzeczywistość i włączą w działanie samorządu uczniowskiego. Programy pomagają realizować ciekawe i atrakcyjne projekty z zakresu wolontariatu, samorządności i przedsiębiorczości.

 

Ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Ich wykonywanie rozwija pracę metodą projektu oraz umiejętność pracy w grupie.  Udział w programie jest bezpłatny! || Zapisy do programu zakończone. Zapraszamy w przyszłym semestrze. 
W ramach programu, w szkołach zakładane są kluby czytelnicze, które spotykają się, by czytać młodszym uczennicom i uczniom. To pomaga kształcić umiejętność krytycznego czytania, analizy tekstu, a także pracy w grupie i wystąpień publicznych. Udział w programie jest bezpłatny! || Zapisy do programu zakończone. Zapraszamy w przyszłym semestrze.
Program wspiera merytorycznie szkoły (nauczycieli/ki i uczniów oraz uczennice), które chcą poprawić funkcjonowanie swojego samorządu uczniowskiego. Zapewniamy wsparcie mentora lub mentorki, która pomaga w realizacji zadań umieszczanych na platformie internetowej. Program rozwija umiejętności liderskie i kompetencje komunikacyjne. Udział jest bezpłatny! || Rejestracja do programu zakończona. Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
Program skierowany do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Szkół Branżowych. Młodzi ludzie realizują w jego ramach, własny projekt uczniowski w jednej z 4 ścieżek tematycznych. Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy wsparcie w postaci szkoleń, opieki mentora oraz możliwości otrzymania grantu. Udział jest bezpłatny! || Rejestracja do programu zakończona. Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
Odpowiadaj na globalne wyzwania

Jak działa globalny świat? Jak dbać o środowisko i o innych ludzi? Na jakie zjawiska być uważnym we współczesnym świecie? To naprawdę ważne, by uczniowie i uczennice mogli poszukiwać w szkole odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnego świata i naszej przyszłości. Dzięki programom z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej, zdobędą sprawdzoną wiedzę na ten temat i będą mogli zaangażować się w działania w tym obszarze.

Program internetowy, którego celem jest zachęcenie młodzieży szkolnej do działania na rzecz ochrony klimatu. Porusza zagadnienia związane z klimatem, a także rzetelnym informowaniem o zjawiskach z nim związanych. Poza pogłębianiem wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i medialnej, kurs pozwala kształcić również umiejętność współpracy i kompetencje organizacyjne. || Zapisy do tej edycji programu zakończone. Zapraszamy w przyszłym semestrze. 
Nauczyciele/ki biorący/e udział w tym kursie online i szkoleniu stacjonarnym zostaną wzmocnieni/wzmocnione  w zakresie prowadzenia konstruktywnych rozmów z młodzieżą na temat współczesnych migracji ludności, w tym uchodźstwa oraz nauki analizowania tych procesów z różnych punktów widzenia. Udział w kursie jest bezpłatny! Zostały ostatnie wolne miejsca!
Kurs online pogłębia umiejętności angażowania młodzieży (w szczególności dziewcząt) w nauki ścisłe i odpowiadanie na globalne wyzwania. Celem projektu jest  wspieranie w rozwoju naukowym uczniów i uczennic, rozbudzenie ich zainteresowań naukowych w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych, a także tworzenie przestrzeni do nauki bez uprzedzeń. Udział jest bezpłatny! || Zapisy do ogólnopolskiej edycji programu zakończone. Zapraszamy wkrótce na dodatkowy nabór dla szkół z Warszawy! 
Otwieraj na kulturę

Chciałbyś lub chciałabyś przybliżyć młodym ludziom kulturę i sztukę? To dobrze, bo dzięki temu nie tylko kształtujesz ich wyobraźnię, ale także otwartość na różne poglądy i umiejętność dostrzegania złożoności problemów. Sprawdź nasze programy z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej oraz filmowej i razem z nami otwieraj na kulturę!

Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. W programie przypominamy, że biblioteki to miejsca z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji. Udział jest bezpłatny!
Program edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych umieszczonych na platformie vod dostępnej dla wszystkich zarejestrowanych szkół. Filmy pomagają rozwiązywać problemy wychowawcze, a także kształcą kompetencje obywatelskie. Program bezpłatny!
Rodzinne warsztaty słowotwórcze prowadzone przez bibliotekarzy/rki w całej Polsce na podstawie materiałów i książek polecanych w programie. Uczestnicy bawią się polszczyzną, przyglądają swojemu familektowi, dzielą oryginalnymi słowami i powiedzeniami oraz utrwalają je w twórczej formie, ukazując ich źródło i znaczenie. DoMowy rozwija świadomość językową oraz pozwala bardziej docenić innowacyjność i dziedzictwo językowe swojej rodziny. Udział jest bezpłatny!
Wyjaśniaj politykę

Dzięki programom z tej grupy młodzi ludzie dowiadują się, jak działa świat polityki i poznają zalety angażowania się w życie publiczne. Wyjaśniaj politykę w sposób bezpieczny i poprawny! 

Celem programu jest pogłębianie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Odbywające się w jego ramach lekcje europejskie pokazują, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów codziennego  życia, a uczniowie i uczennice mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. || Zapisy do tej edycji programu zakończone. Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
Ucz otwartości

W programach z tego obszaru uczniowie i uczennice zdobywają umiejętność budowania relacji opartych na szacunku dla różnorodności. Uczą się otwartości oraz bezpiecznej rozmowy na trudne tematy. Nasi eksperci i ekspertki pomogą Ci przygotować się do prowadzenia tego typu rozmów.

Program ma na celu wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły. Jest nastawiony na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich, osobistych oraz umożliwia - istotne w procesie wychowawczym - budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw. Uczestnicy/ki zyskują także rozwój własnych kompetencji wychowawczych. Program opiera się na pracy z indywidualnymi nauczycielami/kami oraz pracy z całą szkołą. Udział jest bezpłatny!