Zgłoś się do programów CEO!

W dzisiejszym świecie coraz istotniejsza staje się refleksja nad relacją człowieka z systemem, technologią czy naturą. W tym programie uczniowie i uczennice pracują z filmami krótkometrażowymi dotyczącymi najważniejszych wyzwań współczesnej Europy. Dzięki nim poszerzają swoją świadomość, uczą się empatii, uważności na innych, otwartości oraz kształtują swoją obywatelską postawę. 
Kursy e-learningowe, podczas których nauczyciele i nauczycielki poznają metody i techniki nauczania oraz oceniania. Sprawdzają je także w praktyce, a następnie poddają swoje doświadczenie refleksji. Podzieleni są na grupy, którymi opiekują się mentorzy/ki. Koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł (za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł). Koszt udziału indywidualnego nauczyciela to 450 zł. 
Kurs online nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą wprowadzić w swojej klasie ocenianie kształtujące i pracę z OK Zeszytem. Wysoko ocenianym elementem kursu jest bezpośrednia opieka mentora lub mentorki, których rolą jest: wspieranie uczestnika, komentowanie jego refleksji oraz wyjaśnianie wątpliwości. Kurs dla wszystkich zainteresowanych, również tych, którzy nie mają jeszcze wiedzy na temat oceniania kształtującego. Koszt udziału indywidualnego nauczyciela to 460 zł.     
Akcja skierowana do uczniów i uczennic klas pierwszych SP, ich nauczycieli/ek i rodziców. Jej celem jest zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania. Uczniowie i uczennice otrzymują książki z serii „Czytam sobie”, a nauczyciele/ki praktyczne wsparcie i pomocne materiały do pracy z pierwszoklasistami. W ramach akcji powstał także poradnik dla rodziców o tym, jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci. || Zapisy do akcji zakończone. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i infomracji o kolejnych akcjach wspierających czytelnictwo.
Celem programu jest pogłębianie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Odbywające się w jego ramach lekcje europejskie pokazują, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów codziennego  życia, a uczniowie i uczennice mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. || Zapisy do tej edycji programu zakończone. Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
Program ma na celu wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły. Jest nastawiony na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich, osobistych oraz umożliwia - istotne w procesie wychowawczym - budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw. Uczestnicy/ki zyskują także rozwój własnych kompetencji wychowawczych. Program opiera się na pracy z indywidualnymi nauczycielami/kami oraz pracy z całą szkołą. Udział jest bezpłatny!