Zgłoś się do programów CEO!

Nauczycielko i Nauczycielu, Dyrektorko i Dyrektorze!

 

Nowy semestr roku szkolnego to dobry czas, by razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpocząć ciekawe i angażujące programy edukacyjne. Dzięki nim Wasi uczniowie i uczennice będą mogli rozwinąć swoją umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność. Nauczą się także poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia na lepsze.

 

W ramach programów zapewniamy między innymi:

- wsparcie ekspertów i praktyków,
- inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne,
- angażujące webinaria i szkolenia,
- udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program,
- zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.


Przygotowaliśmy dla Was także szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzające nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Zobaczcie, z jakich programów i kursów CEO możecie skorzystać w tym semestrze/roku i nie czekajcie z zapisem. Ilość dostępnych miejsc ograniczona!Metody uczenia i oceniania

Programy z tej grupy pomagają w kształtowaniu u młodego człowieka samodzielności i odpowiedzialności za własną edukację. Dzięki nim proces dydaktyczny staje się bardziej efektywny, a uczniowie i uczennice są autentycznie zaangażowani w prowadzone zajęcia. Rozwój dotyczy nie tylko uczniów i uczennic, lecz także tych, którzy prowadzą dany program: nauczycielek, nauczycieli i dyrekcji szkół.

Kurs on-line połączony ze zdalnymi spotkaniami, który przygotowuje do stworzenia platformy wymiany doświadczeń dla nauczycielek i nauczycieli danej szkoły. Adresowany do nauczycielek i nauczycieli z każdego poziomu nauczania, którzy chcieliby animować dyskusję o metodach pracy i nie tylko. Koszt 200 zł od osoby. Zgłoszenia już tylko do 15 lutego!
Warsztaty dla całych rad pedagogicznych prowadzone przez praktyków-trenerów. Koszt w zależności od wielkości szkoły (więcej na stronie programu). Rekrutacja trwa do grudnia 2020.
Kurs internetowy skierowany do nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i na każdym poziomie, którzy chcą wprowadzić ocenianie kształtujące. Koszt 460 zł od osoby. Rekrutacja od 16 marca.
Dwuletni program mający na celu wprowadzenie w szkole oceniania kształtującego, dzięki serii warsztatów dla rad pedagogicznych, kursowi online, konferencjom dla dyrektorów i liderów oraz indywidualnemu wsparciu trenera-asystenta szkoły podczas wizyt w szkole i spotkań zdalnych. Program rozpoczyna się w marcu każdego roku i trwa 2 lata. Rekrutacja rusza w październiku i trwa do momentu zapełnienia listy 30 szkół uczestniczących w kolejnej edycji. Program współfinansowany przez PAFW. Koszt w zależności od wielkości szkoły (więcej na stronie programu).
Program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej zawierający: wsparcie warsztatowe,  kursy internetowe, webinaria, coroczną konferencję oraz materiały dydaktyczne. Start rekrutacji: w marcu 2020 (warsztaty), kwietniu 2020 (kursy internetowe) i maju 2020 (wsparcie całej rady pedagogicznej).   
Aktywność społeczna, wolontariat i samorządność

Dzięki tym programom, młodzi ludzie uczą się współpracy oraz tego, jaką wartość ma podejmowanie inicjatyw na rzecz innych w szkole i w środowisku lokalnym. To prawdziwa dawka inspiracji do działania zgodnie z potrzebami uczniów i uczennic.

Program upowszechniający wiedzę o przemianach 1989 w Polsce. Uczennice i uczniowie przy wsparciu opiekunki lub opiekuna wykonują zadania związane z szeroko pojętą solidarnością (historyczną i społeczną). Po ich wykonaniu otrzymują certyfikat Solidarnej Szkoły. Program bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!
Program wspiera rozwój wolontariatu czytelniczego. W szkołach zakładane są kluby czytelnicze, które spotykają się, by czytać młodszym uczennicom i uczniom, a także organizują akcję w środowisku lokalnym. Program rozwija wrażliwość - zarówno na literaturę, jak i na drugiego człowieka. Jest bezpłatny. Rekrutacja do 28 lutego.
Ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców realizowanych metodą projektu. Program jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego!
Program daje uczniom możliwość zdobycia wiedzy o tym, czym są i jak działają organizacje pozarządowe. Dodatkowo rozwija umiejętność pracy w grupie. Zapewniamy scenariusze lekcji oraz materiały, które można wykorzystać również po zakończeniu programu. Program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych. Udział w nim jest bezpłatny i można go zgłosić do połowy maja 2020 r.
Aż 10-dniowe bezpłatne warsztaty dla młodych aktywistek i aktywistów społecznych. Ich uczestnicy i uczestniczki przejdą całą ścieżkę projektową – od zdiagnozowania problemu do zrealizowania działania dla konkretnej grupy. Przyjrzą się także polskiemu i amerykańskiemu systemowi politycznemu oraz odbędą spotkania z amerykańskimi dyplomatami. W planach wizyta w American School of Warsaw. Zgłoszenia indywidualne uczniów i uczennic przyjmujemy do 1 kwietnia 2020. Warsztaty są bezpłatne!
Rozumienie współczesnego świata, ekologia

Jeśli masz w sobie wrażliwość na otaczający nas świat, to naprawdę WARTO, abyś przekazał ją młodym ludziom, których uczysz na co dzień. Jak zrobić to w sposób poprawny, bezpieczny, a jednocześnie angażujący i ciekawy, możesz dowiedzieć się w ramach programów takich jak:

Program czytelniczy polegający na założeniu młodzieżowego klubu czytelniczego, który będzie zajmował się najbliższą okolicą. Uczniowie i uczennice sprawdzą, czy jest ona przyjazna, bezpieczna i dostępna dla wszystkich grup społecznych. Zadaniem klubu jest zorganizowanie spotkania czytelniczego dla najmłodszych, a potem akcji w okolicy szkoły. Rekrutacja trwa do 28 lutego. Program bezpłatny!
Bezpłatny kurs e-learningowy dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzenia wraz z uczniami i uczennicami projektów młodzieżowych poświęconych tym zagadnieniom. Zapewniamy wsparcie mentorskie w mądrym poruszaniu tych tematów podczas lekcji, a także rzetelne materiały. Kurs jest bezpłatny. Zapisy do 24 lutego!
Program podejmujący aktualne zagadnienia związane ze zmianą klimatu lokalnie i na świecie. Ma na celu przybliżenie przyczyn i konsekwencji tego zjawiska oraz pokazanie możliwości osobistego wpływu na jego ograniczenie lub łagodzenie. Program bezpłatny. Zapisy do 3 marca!
Program pomoże wyjaśnić młodzieży przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprze w rozwijaniu w tej grupie umiejętności prowadzenia rozmów z osobami o różnych poglądach, krytycznego myślenia, argumentowania i wymiany opinii w atmosferze wzajemnego szacunku. Kurs jest bezpłatny. Zapisy do 8 marca!
Program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy VI-VII) i ponadpodstawowych z Warszawy. Wspiera rozwój naukowy uczniów i uczennic, rozbudza ich zainteresowania związane z przedmiotami ścisłymi i technologiami informatycznymi. Pomaga tworzyć przestrzeń do nauki bez uprzedzeń. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia do 3 marca!
Kultura i media

W ramach tych programów uczniowie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia tak, by umieli świadomie odbierać i tworzyć przekazy medialne i teksty kultury. Młodzi ludzie doświadczają sztuki, a jednocześnie uczą się, jak kreatywnie działać na rzecz swojego otoczenia.

Projekt nowoczesnej edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych umieszczonych na platformie vod dostępnej dla wszystkich zarejestrowanych szkół. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować wobec wyzwań współczesnej Europy. Program bezpłatny. Zapisy do 8 marca!
Otwartość i dialog

Wspieramy nauczycielki i nauczycieli w budowaniu w klasie przyjaznej atmosfery i dobrych relacji opartych na szacunku dla różnorodności. Pomagamy nauczycielom nauczycielkom i podejmować trudne tematy w szkole.  

W programie młodzież z klas 7-8 i szkół średnich tworzy multimedialne reportaże inspirowane lokalnymi wydarzeniami z okresu 1918-1948. Dzięki zastosowanym narzędziom krytycznego myślenia uczniowie i uczennice rozpoznają mechanizmy społeczne leżące u podstaw dyskryminacji i napięć społecznych - zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Program jest bezpłatny. Rekrutacja do 10 lutego!
Uczestnicy projektu – 50 nauczycieli oraz nauczycielek z całej Polski – weźmie udział w specjalnym kursie internetowym, którego celem jest dostarczenie inspiracji oraz dobrych praktyk pomocnych w organizacji Dnia Różnorodności w szkołach. Mentorkami i mentorami są w programie praktycy i praktyczki, którzy wychowują i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych. Swoją pracą inspirują do działania. Odgrywają ważną rolę w swojej szkole i środowisku lokalnym. Kurs jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do 1 marca! 
Świadome głosowanie

Programy z tej grupy mają na celu zwiększenie wśród uczniów i uczennic zainteresowania życiem publicznym. To nie tylko dobry sposób, by zaangażować młodych ludzi w ciekawe projekty, ale także możliwość lepszego przygotowania ich do funkcjonowania już po zakończeniu nauki w szkole.

W ramach programu zapewniamy wsparcie w organizacji kampanii profrekwencyjnej i symulacji wyborów (szkolenie wprowadzające; kurs internetowy dla uczniów; materiały edukacyjne; konferencja w Warszawie; pakiet materiałów do kampanii profekwencyjnej). W programie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 14-19 lat. Udział jest bezpłatny. Rekrutacja zostanie uruchomiona w ostatnich dniach stycznia lub na początku lutego 2020.