Zgłoś się do programów CEO!

Nauczycielko i Nauczycielu, Dyrektorko i Dyrektorze!

 

Nowy semestr roku szkolnego to dobry czas, by przy wsparciu CEO rozpocząć w szkole ciekawe programy edukacyjne. Dlaczego? Kładziemy w nich duży nacisk na kształtowanie kompetencji kluczowych oraz pracę metodą projektu, które przygotowują uczniów i uczennice do radzenia sobie w świecie. Tworzymy materiały tak, by ciekawiły i angażowały, a także dbamy o zapewnienie Wam wsparcia merytorycznego, które pomoże... po prostu uczyć jeszcze lepiej.

 

Programy CEO to:

- wsparcie ekspertów i praktyków,
- inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne,
- angażujące webinaria i szkolenia,
- udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program,
- zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.


W naszej ofercie znajdziecie także szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzające nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Programy prezentujemy Wam w 6 grupach zgodnych z ich tematami przewodnimi. Pamiętajcie, że większość z nich można zrealizować podczas różnych zajęć przedmiotowych (od języka polskiego przez historię po matematykę), a także na lekcji wychowawczej oraz podczas zajęć w świetlicy lub w bibliotece.


Naprawdę warto przyjrzeć się bliżej wszystkim grupom i wtedy zadecydować, które tematy są Wam w tej chwili najbliższe. Nie czekajcie również z zapisem, bo rekrutacja dobiega powoli końca, a ilość dostępnych miejsc jest ograniczona!

Aktywność społeczna, wolontariat i samorządność

Dzięki tym programom, młodzi ludzie uczą się współpracy oraz tego, jaką wartość ma podejmowanie inicjatyw na rzecz innych w szkole i w środowisku lokalnym. To prawdziwa dawka inspiracji do działania zgodnie z potrzebami uczniów i uczennic.

Program upowszechniający wiedzę o przemianach 1989 w Polsce. Uczennice i uczniowie przy wsparciu opiekunki lub opiekuna wykonują zadania związane z szeroko pojętą solidarnością (historyczną i społeczną). Po ich wykonaniu otrzymują certyfikat Solidarnej Szkoły. Program bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!
Program daje uczniom możliwość zdobycia wiedzy o tym, czym są i jak działają organizacje pozarządowe. Dodatkowo rozwija umiejętność pracy w grupie. Zapewniamy scenariusze lekcji oraz materiały, które można wykorzystać również po zakończeniu programu. Program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych. Udział w nim jest bezpłatny i można go zgłosić do połowy maja 2020 r.
Aż 10-dniowe bezpłatne warsztaty dla młodych aktywistek i aktywistów społecznych. Ich uczestnicy i uczestniczki przejdą całą ścieżkę projektową – od zdiagnozowania problemu do zrealizowania działania dla konkretnej grupy. Przyjrzą się także polskiemu i amerykańskiemu systemowi politycznemu oraz odbędą spotkania z amerykańskimi dyplomatami. W planach wizyta w American School of Warsaw. Zgłoszenia indywidualne uczniów i uczennic przyjmujemy do 1 kwietnia 2020. Warsztaty są bezpłatne!
Rozumienie współczesnego świata, ekologia

Jeśli masz w sobie wrażliwość na otaczający nas świat, to naprawdę WARTO, abyś przekazał ją młodym ludziom, których uczysz na co dzień. Jak zrobić to w sposób poprawny, bezpieczny, a jednocześnie angażujący i ciekawy, możesz dowiedzieć się w ramach programów takich jak:

Bezpłatny kurs e-learningowy dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzenia wraz z uczniami i uczennicami projektów młodzieżowych poświęconych tym zagadnieniom. Zapewniamy wsparcie mentorskie w mądrym poruszaniu tych tematów podczas lekcji, a także rzetelne materiały. Kurs jest bezpłatny. Zapisy do 11 marca!
Program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy VI-VII) i ponadpodstawowych z Warszawy. Wspiera rozwój naukowy uczniów i uczennic, rozbudza ich zainteresowania związane z przedmiotami ścisłymi i technologiami informatycznymi. Pomaga tworzyć przestrzeń do nauki bez uprzedzeń. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia do 9 marca!
Kultura i media

W ramach tych programów uczniowie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia tak, by umieli świadomie odbierać i tworzyć przekazy medialne i teksty kultury. Młodzi ludzie doświadczają sztuki, a jednocześnie uczą się, jak kreatywnie działać na rzecz swojego otoczenia.

Projekt nowoczesnej edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych umieszczonych na platformie vod dostępnej dla wszystkich zarejestrowanych szkół. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować wobec wyzwań współczesnej Europy. Program bezpłatny. Zapisy do 8 marca!
Świadome głosowanie

Programy z tej grupy mają na celu zwiększenie wśród uczniów i uczennic zainteresowania życiem publicznym. To nie tylko dobry sposób, by zaangażować młodych ludzi w ciekawe projekty, ale także możliwość lepszego przygotowania ich do funkcjonowania już po zakończeniu nauki w szkole.

W ramach programu zapewniamy wsparcie w organizacji kampanii profrekwencyjnej i symulacji wyborów (szkolenie wprowadzające; kurs internetowy dla uczniów; materiały edukacyjne; konferencja w Warszawie; pakiet materiałów do kampanii profekwencyjnej). W programie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 14-19 lat. Udział jest bezpłatny. Rekrutacja do 5 maja!
Metody uczenia i oceniania

Programy z tej grupy pomagają w kształtowaniu u młodego człowieka samodzielności i odpowiedzialności za własną edukację. Dzięki nim proces dydaktyczny staje się bardziej efektywny, a uczniowie i uczennice są autentycznie zaangażowani w prowadzone zajęcia. Rozwój dotyczy nie tylko uczniów i uczennic, lecz także tych, którzy prowadzą dany program: nauczycielek, nauczycieli i dyrekcji szkół.

Warsztaty dla całych rad pedagogicznych prowadzone przez praktyków-trenerów. Koszt w zależności od wielkości szkoły (więcej na stronie programu). Rekrutacja trwa do grudnia 2020.
Kurs internetowy skierowany do nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów i na każdym poziomie, którzy chcą wprowadzić ocenianie kształtujące. Koszt 460 zł od osoby. Rekrutacja od 16 marca.
Dwuletni program mający na celu wprowadzenie w szkole oceniania kształtującego, dzięki serii warsztatów dla rad pedagogicznych, kursowi online, konferencjom dla dyrektorów i liderów oraz indywidualnemu wsparciu trenera-asystenta szkoły podczas wizyt w szkole i spotkań zdalnych. Program rozpoczyna się w marcu każdego roku i trwa 2 lata. Rekrutacja rusza w październiku i trwa do momentu zapełnienia listy 30 szkół uczestniczących w kolejnej edycji. Program współfinansowany przez PAFW. Koszt w zależności od wielkości szkoły (więcej na stronie programu).
Program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej zawierający: wsparcie warsztatowe,  kursy internetowe, webinaria, coroczną konferencję oraz materiały dydaktyczne. Start rekrutacji: w marcu 2020 (warsztaty), kwietniu 2020 (kursy internetowe) i maju 2020 (wsparcie całej rady pedagogicznej).