Nasz samorząd wspiera szkoły z pasją! Dobre praktyki

Publikacja powstała w ramach programu „Samorząd wspierający szkoły z pasją” realizowanego przez CEO, współfinansowanego przez MEN. Powstała na podstawie materiałów udostępnionych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w programie. 

Na wielu inspirujących przykładach pokazuje, jak różne samorządy w Polsce pomagają i wspierają swoje szkoły i ciekawą edukację. Baza dobrych praktyk, która może wzmocnić lokalną kreatywność i poszerzyć obszary, w których młodzi członkowie społeczności lokalnych zdobywają wiedzę i umiejętności nie tylko w klasowej ławce, lecz także angażując się w rozmaite formy działania. Większość zbieranych przykładów to pomysły, które albo nie wymagają dodatkowych środków finansowych albo wymagają ich naprawdę niewiele w porównaniu do efektu.

Data wydania: Warszawa 2012