EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII NA LEKCJACH

Autorzy: Howard Pitler, Elizabeth Hubbell i Matt Kuhn

Poradnik wykorzystywania TIK (technilogii informacyjno-komunikacyjnych) w codziennej pracy nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy edukacyjne.

Data wydania: Warszawa 2015