CZYTAMY I ODKRYWAMY

Publikacja, która pomaga rozwijać u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem i odkrywania naukowego na różnych przedmiotach. Powstała na bazie doświadczeń nauczycieli, dyrektorów, uczniów, ekspertów i zespołu prowadzącego program Szkoła z Klasą 2.0. Znajdują się w niej ciekawe pomysły, cenne wskazówki i sprawdzone materiały dydaktyczne.

Data wydania: Warszawa 2014