5 METOD, CZYLI JAK UCZĄ SZKOŁY Z KLASĄ 2.0. Z doświadczeń Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycieli i uczniów

Autorka: Marta Puciłowska

Praktyczny opis pięciu metod pracy, które w polskiej edukacji CEO propaguje od lat i które szczególnie sprawdziły się w Szkole z Klasą 2.0. Każda metoda opisana jest w dwóch podrozdziałach - jeden pokazuje rolę nauczyciela i podpowiada, jak zaplanować i zrealizować działania, a drugi dotyczy najważniejszych umiejętności, które rozwijają uczniowie. Pierwszy jest prezentacją kluczowych elementów metody, drugi – zapisem doświadczenia nauczycielek i nauczycieli.

Data wydania: Warszawa 2014