Podręczniki

Autorzy: Andrzej Waśkiewicz, Tomasz Merta,
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Witold Klaus,
Alicja Pacewicz

 

Wydanie 2020
format B5, stron 316, 
ISBN: 978-83-89623-77-5

 

Numer dopuszczenia: 1031/2/2020

 

Druga część świetnie przyjętego przez nauczycieli i uczniów podręcznika do wiedzy o społeczeństwie. Podobnie jak w pierwszej części, prezentowane treści zostały ułożone w dwa działy odpowiadające zapisom podstawy programowej: Prawo i Świat. Podręcznik omawia w przystępny sposób funkcjonowanie polskiego systemu prawnego oraz wyjaśnia, jak młody człowiek na co dzień ma się w nim poruszać. Pokazuje, jak powinien rozumieć przepisy, pisać proste pozwy czy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz odwołać się od decyzji administracyjnych. Zwraca uwagę na problem praw i wolności obywatelskich oraz podaje przykłady organów, instytucji i organizacji obowiązanych do ich przestrzegania.

 

Autorzy przybliżają również procesy demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej i integracji europejskiej oraz stawiają pytania o dalszy ich rozwój. Nie pominięto też najważniejszych zagadnień, związanych z codziennym doświadczeniem młodych obywateli. Dzięki bogatym i różnorodnym materiałom, podręcznik pozwala zrozumieć sens zmian we współczesnym świecie. Uświadamia młodym ludziom, że są jego częścią i muszą zmierzyć się z jego wyzwaniami – konfliktami, nierównościami społecznymi, ubóstwem czy kryzysem klimatycznym. Zachęca też do rozwiązywania konkretnych problemów, a będzie to możliwe wtedy, kiedy z wiedzy naukowej uczynią podstawę do podejmowania działań.

 

W podręczniku uczennice i uczniowie znajdą:

 • teksty i wiadomości merytoryczne 
 • atrakcyjne ćwiczenia i zadania, w tym projekty zespołowe
 • liczne materiały źródłowe i publicystyczne
 • zdjęcia, schematy, wykresy i tabele
 • słowniczek pojęć
 • kalendarium: świat i Polska 1989–2019
 • tekst Konstytucji RP
 • przykłady projektów uczniowskich.

 

Zwarta forma, żywy język, przejrzysta struktura treści, wynikająca z długoletnich doświadczeń autorów, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny podręcznika. Zaletą publikacji jest znakomite wyczucie potrzeb młodych ludzi oraz umiejętne połączenie wiedzy praktycznej z wymogami nowoczesnego podręcznika. Dodatkowo wykład wzbogacają liczne schematy, wykresy i mapy oraz różnorodne i doskonale dobrane ćwiczenia – to wszystko czyni z „Przewodnika obywatelskiego” podręcznik, który po prostu trzeba mieć. 

 

 

Autorzy: Alicja Pacewicz, Tomasz Merta
Anna Klimowicz, Jacek Królikowski, Maciej Podbielkowski, Aleksander Pawlicki, Jędrzej Witkowski, Jan Wróbel

Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN: 978-83-89623-74-4
Numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 929/2018

 

KOSS w roku szkolnym 2018/2019 został objęty dotacją MEN. Zamówenia prosimy składać w naszej księgarni internetowej. Podręcznik jest również dostępny w ofercie WSiP.

 

KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej to nowoczesny podręcznik. Napisany został przez grono bardzo cenionych i doświadczonych autorów. Jego nazwa, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla związek szkoły z  samorządem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajęć, skłaniającej młodych ludzi do zainteresowania się sprawami społeczności lokalnej, swojego regionu, Polski, Europy i świata. Ułatwia uczniom również zrozumienie zasad demokracji, praw człowieka oraz ustroju Polski. Przedstawia sposób sprawowania władzy w Polsce i jego wpływ na życie obywatelek i obywateli, także tych młodych. Pokazuje wyzwania stojące przed współczesną Europą i światem.
Podręcznik uwzględnia nową Podstawą programową kształcenia ogólnego oraz obowiązujące przepisy prawne.

 

W podręczniku uczennice i uczniowie znajdą:

 • najważniejsze wiadomości merytoryczne (z oznaczeniem kosa)
 • atrakcyjne ćwiczenia i zadania
 • teksty źródłowe
 • ilustracje oraz wykresy, schematy i tabele
 • ciekawostki i dobre rady
 • projekty uczniowskie (w „Projektownikach”)
 • listę wiadomości i umiejętności (POP, czyli „Pamiętaj o podstawie!”)
 • słowniczek ważnych pojęć
 • miniporadnik młodego obywatela
 • kalendarium: świat i Polska 1945-2017
 • prawa i wolności zawarte w Konstytucji RP.

Zakres, podział i sposób przedstawiania zawartych w podręczniku treści uwzględniają doświadczenia naszej fundacji związane z realizacją programu KOSS  w szkołach oraz rozwijaniem kompetencji obywatelskich wśród młodych ludzi. Na uwagę zasługują materiały dydaktyczne, służące urozmaiceniu i uatrakcyjnieniu pracy z uczniami. Dzięki swej zróżnicowanej formie podręcznik pomaga młodym ludziom kształcić nowe umiejętności i przyswajać ważne treści, a równocześnie zachęca ich do samodzielnego studiowania. Natomiast włączenie propozycji ćwiczeń i innych działań edukacyjnych w treść lekcji umożliwia nauczycielowi prowadzenie zajęć w ciekawy sposób. Może on wybierać aktywności, które bardziej odpowiadają jego preferencjom i potrzebom edukacyjnym uczniów konkretnej klasy. Do toku nauczania wprowadzone zostały tematy bliskie codziennemu doświadczeniu uczniów, co czyni edukację bardziej autentyczną i skuteczną.

 

Uzupełnieniem podręcznika są Program nauczania, Zeszyt ćwiczeń i Scenariusze lekcji. Stanowią one niezwykle przydatną pomoc dla nauczyciela przy planowaniu zajęć oraz służą uatrakcyjnieniu pracy z uczniami.

W roku 2018 mija 24 lat od powstania programu KOSS. W tym czasie wydaliśmy wiele podręczników i publikacji do wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum. Zdobyły one uznanie nie tylko nauczycieli, dyrektorów i ekspertów edukacyjnych, ale także samych uczniów. Dziękując Wam za okazane zaufanie, chcemy zapewnić, iż w dalszym ciągu będziemy wspierać Wasze działania na polu edukacji obywatelskiej, którą uważamy za jedno z kluczowych zadań szkoły.  Wierzymy, że nauczanie przedmiotu stanie się dzięki naszym programom i publikacjom coraz łatwiejsze i ciekawsze, a jego efekty będą coraz lepsze. 

 

Oprac. Sylwia Żmijewska-Kwiręg

 

Autorzy: Andrzej Waśkiewicz, Tomasz Merta,
Łukasz Pawłowski, Alicja Pacewicz

Wyd. 1, s. 312, opr. miękka, 16,5x23,7 cm, ISBN: 978-83-89623-76-8
Numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 1031/1/2019

 

Ciekawy i nowoczesny podręcznik dla liceów ogólnokształcących i techników. Składa się z dwóch działów: „Społeczeństwo” i „Państwo”. Ukazuje mechanizmy i dylematy wspólnoty narodowej, państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego, widziane zwłaszcza z perspektywy młodych ludzi. Wyjaśnia zasady demokracji i pokazuje, czym różni się demokracja większościowa od konstytucyjnej, jak działają organy władzy oraz jak obywatele i obywatelki mogą na nie wpływać. Podręcznik przekonuje, że warto interesować się życiem publicznym i polityką, bo ona dotyczy każdego z nas. Zachęca do angażowania się w sprawy własnej szkoły, miejscowości, a także całej Polski, Europy i świata. W części drugiej podręcznika znajdą się teksty i ćwiczenia dotyczące dwóch kolejnych działów: „Prawo” i „Świat”.

 

W podręczniku uczennice i uczniowie znajdą:
· teksty i wiadomości merytoryczne
· atrakcyjne ćwiczenia i zadania, w tym projekty zespołowe
· liczne materiały źródłowe i publicystyczne
· zdjęcia, schematy, wykresy i tabele
· słowniczek pojęć
· biogramy ważnych postaci
· polscy prezydenci i premierzy
· kalendarium: świat i Polska 1945–2018
· debaty publiczne w III Rzeczypospolitej.