PRZEWODNIK OBYWATELSKI. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W LICEUM I TECHNIKUM – ZAKRES PODSTAWOWY. CZĘŚĆ 1

Autorzy: Andrzej Waśkiewicz, Tomasz Merta,
Łukasz Pawłowski, Alicja Pacewicz

Wyd. 1, s. 312, opr. miękka, 16,5x23,7 cm, ISBN: 978-83-89623-76-8
Numer dopuszczenia do użytku szkolnego: 1031/1/2019

 

Ciekawy i nowoczesny podręcznik dla liceów ogólnokształcących i techników. Składa się z dwóch działów: „Społeczeństwo” i „Państwo”. Ukazuje mechanizmy i dylematy wspólnoty narodowej, państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego, widziane zwłaszcza z perspektywy młodych ludzi. Wyjaśnia zasady demokracji i pokazuje, czym różni się demokracja większościowa od konstytucyjnej, jak działają organy władzy oraz jak obywatele i obywatelki mogą na nie wpływać. Podręcznik przekonuje, że warto interesować się życiem publicznym i polityką, bo ona dotyczy każdego z nas. Zachęca do angażowania się w sprawy własnej szkoły, miejscowości, a także całej Polski, Europy i świata. W części drugiej podręcznika znajdą się teksty i ćwiczenia dotyczące dwóch kolejnych działów: „Prawo” i „Świat”.

 

W podręczniku uczennice i uczniowie znajdą:
· teksty i wiadomości merytoryczne
· atrakcyjne ćwiczenia i zadania, w tym projekty zespołowe
· liczne materiały źródłowe i publicystyczne
· zdjęcia, schematy, wykresy i tabele
· słowniczek pojęć
· biogramy ważnych postaci
· polscy prezydenci i premierzy
· kalendarium: świat i Polska 1945–2018
· debaty publiczne w III Rzeczypospolitej.