TRUDNY TEMAT. WEŹ TO NA WARSZTAT. Metody pracy z trudnymi tematami i dobre praktyki ze szkół

Autorzy: Malina Baranowska-Janusz, Małgorzata Borowska, Alicja Borkowska, Anna Czerwińska, Karolina Giedrys-Majkut, Anna Iżyńska, Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta

Publikacja zawiera opis i scenariusze dotyczące pięciu metod, relacje se szkół, analizę SWOT każdej metody oraz refleksje i rekomendacje koordynatora. 

Data wydania: Warszawa 2017