PRZYBORNIK ANIMATORA KULTURY. Lokalne projekty twórcze

"Przybornik" pokazuje, jak działać metodami animacji kultury w społecznościach lokalnych oraz jak pracować metodą projektu w swoim środowisku. Pełen jest przykładów działań artystycznych w przestrzeni publicznej, które zostały podzielone na cztery kategorie: sztuka współczesna, teatr, fotografia i film. Każdą z tych dziedzin ilustrują działania uznanych artystów, które mogą stanowić doskonałą inspirację dla uczniowskich projektów lokalnych.

Data wydania: Warszawa 2013