MAŁA KSIĄŻKA NA NOC BIBLIOTEK. Poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy w akcji

Pod redakcją Katarzyny Sołtan-Młodożeniec

Mała książka na Noc Bibliotek to podręczny poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy, jak
włączyć się do tej akcji i wspólnie z tysiącami bibliotek w całej Polsce z sukcesem zorganizować
niezapomniane wydarzenie dla lokalnej społeczności.

Data wydania: Warszawa 2016