Kultura i media

Autorki: Aleksandra Czetwertyńska, Martyna Sędek, Katarzyna Sołtan-Młodożeniec

Publikacja przygotowuje nauczycieli i nauczycielki do wspierania lokalnych działań czytelniczych podejmowanych przez grupy uczniowskie. Zawiera praktyczne wskazówki, jak prowadzić klub czytelniczy, jak przygotować młodzież do prowadzenia spotkań z dziećmi, na czym polega zorganizowanie akcji czytelniczej.

Data wydania: Warszawa 2017

Pod red. Mai Dobiasz-Krysiak

Poradnik, jak zorganizować święto współczesnego patriotyzmu w szkole. Znajdują się w nim sceanriusze zajęć, praktyczne porady, jak zrealizować uczniowski festiwal szkolny, sprawdzone metody pracy - ocenianianie kształtujace, design thinking i metody pokojowego rozwiązywania konfliktów CoResolve.

Data wydania: Warszawa 2017

Autorzy: Malina Baranowska-Janusz, Małgorzata Borowska, Alicja Borkowska, Anna Czerwińska, Karolina Giedrys-Majkut, Anna Iżyńska, Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta

Publikacja zawiera opis i scenariusze dotyczące pięciu metod, relacje se szkół, analizę SWOT każdej metody oraz refleksje i rekomendacje koordynatora. 

Data wydania: Warszawa 2017

Pod redakcją Katarzyny Sołtan-Młodożeniec

Mała książka na Noc Bibliotek to podręczny poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy, jak
włączyć się do tej akcji i wspólnie z tysiącami bibliotek w całej Polsce z sukcesem zorganizować
niezapomniane wydarzenie dla lokalnej społeczności.

Data wydania: Warszawa 2016

Pod redakcją: Katarzyny Grubek, Anny Mirskiej-Czerwińskiej
Autorzy: Beata Frankowska, Anna Mirska-Czerwińska, Krzysztof Pacholak, Bogumiła Stachurska

Publikacja zawiera materiały pomocnicze dla nauczycieli, którzy poszukują pomysłów na zajęcia twórcze z uczniami, chcą wprowadzić do projektu elementy teatru, opowieści, chcą razem z uczniami zrobić film, fotoreportaż, widowisko narracyjne lub spektakl czy po prostu szukają atrakcyjnych form prezentacji projektów o tematyce lokalnej.

Znajdują się tu teksty ekspertów z różnych dziedzin sztuki oraz rozmowy z twórcami, którzy prowadzili warsztaty artystyczne w szkołach. Przedstawiamy również przykłady projektów zrealizowanych w ramach programu Kulthurra! oraz wypowiedzi ich autorów: uczniów i nauczycieli.

Data wydania: Warszawa 2011

"Przybornik" pokazuje, jak działać metodami animacji kultury w społecznościach lokalnych oraz jak pracować metodą projektu w swoim środowisku. Pełen jest przykładów działań artystycznych w przestrzeni publicznej, które zostały podzielone na cztery kategorie: sztuka współczesna, teatr, fotografia i film. Każdą z tych dziedzin ilustrują działania uznanych artystów, które mogą stanowić doskonałą inspirację dla uczniowskich projektów lokalnych.

Data wydania: Warszawa 2013

Publikacja z narzędziami do prowadzenia lekcji na temat kultury polskich Romów. skierowana do nauczycieli zainteresowanych kulturą i historią Romów oraz pracujących w wielokulturowym środowisku.

Zawiera 8 scenariuszy lekcji, odwołujących się do filmów, np. „Papuszy” Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze czy „Filmowej Kolekcji Bajek” Ośrodka Pogranicze z Sejn i utworów literackich oraz wywiady z ekspertami.

Data wydania: Warszawa 2014

Pod redakcją: Marianna Hajdukiewicz, Kamila Sachnowska, Olga Tumińska

Autorki: Anna Janina Kloza, Marianna Hajdukiewicz, Monika Koszyńska, Łukasz Michalski, Małgorzata Osińska, Justyna Piasecka, Kamila Sachnowska, Olga Tumińska

Materiały pomocnicze dla  nauczycieli. W publikacji znajdują się wskazówki, jak szukać nieznanych bohaterów i zdarzeń z historii. Specjalnie przygotowane zadania pomogą zbierać relację od osób będących świadkami ważnych wydarzeń, pokażą, jak zachęcić młodzież do głębszej refleksji na temat  wydarzeń z przeszłości i jak o tej przeszłości opowiadać innym.

Data wydania: 2008

Pod redakcją: Marianny Hajdukiewicz

Autorki: Anna Mirska-Czerwińska, Zuzanna Grębecka, Marianna Hajdukiewicz, Ewa Korulska, Paulina Szczygieł

Materiały pomocnicze do realizacji projektu Ślady przeszłości (projektu edukacji historycznej). W publikacji znajdują się opisy poszczególnych etapów pracy, wskazówki, rady i przykłady działań podejmowanych przez uczniów.

Data wydania: 2006