TIK NA LEKCJACH

Autorki: Danuta Sterna, Małgorzata Ostrowska

Książka stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować. Opierają się na scenariuszach lekcji i dobrych praktykach wykorzystania TIK na lekcjach przedmiotowych i w organizacji pracy szkoły, powstałych w ramach programu CEO Aktywna edukacja. Prezentujemy je w książce i na dołączonej do niej płycie. Można je także oglądać online.

Data wydania: Warszawa 2015