Projekty edukacyjne. Praca z pojęciami kluczowymi

Autor: Włodzimierz Gapski

Zbiór ośmiu projektów uczniowskich powstałych na zajęciach Szkolnych Kół Naukowych Akademii Uczniowskiej, wykorzystujących eksperymentowanie i wzajemne nauczanie. Projekty opatrzone rekomendacjami ekspertów z danych przedmiotów stanowią cenne źródło inspiracji nie tylko dla nauczycieli i uczniów. Projekty zostały opracowane z omówieniem kolejnych etapów działań i z załącznikami w postaci kart pracy do doświadczeń, gier i innych materiałów pomocniczych. Pokazane są w duchu oceniania kształtującego, w formie informacji zwrotnej skierowanej do uczniów – twórców danego projektu. Inspirują nauczycieli do wdrażania podobnych, sprawdzonych praktyk, a uczniów do samodzielnego poznawania świata zgodnie ze schematem badań naukowych.

Data wydania: Warszawa 2015