Myśląc o wieloetniczności

Autorka: Joanna Wojdon
Książka zawiera pomysły ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach historii w szkołach ponadpodstawowych. Odwołując się do ustaleń badacza Petera Seixasa poszczególne rozdziały koncentrują się na składowych tzw. myślenia historycznego: myśleniu przyczynowo-skutkowym, rozumieniu ciągłości i zmiany, poszukiwaniu dowodów, ocenianiu doniosłości historycznej, uwzględnieniu perspektyw ludzi z minionych czasów oraz etycznym wymiarze przeszłości. 
Nauczyciele i nauczycielki znajdą tu inspiracje do lekcji na temat średniowiecza, dotyczące tematów aktualnych i dziś, takich jak tożsamość, czy funkcjonowanie społeczeństw wieloetnicznych. Zaproponowane karty pracy zawierają teksty źródłowe, prezentują dane dotyczące przeszłości, odwołują się do osobistych doświadczeń współczesnej młodzieży. Każdy rozdział opatrzony jest komentarzem metodycznym.

Powstanie i opublikowanie pracy naukowej finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2019 (0102/NPRH3/H12/82/2014), Mechanizmy budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X–XXI w.