Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów 

Autor: Jacek Strzemieczny

Książka z materiałami wspierającymi dyrektorów i szkolnych organizatorów w pracy metodą projektów z uczniami w gimnazjum. 

Data wydania: Warszawa 2010

Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji