UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Autorka: Danuta Sterna

Praktyczna pomoc w pracy dydaktycznej – rozważania na temat skutecznej edukacji zostały wzbogacone o przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Autorka od kilkunastu lat pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom – skuteczniej się uczyć. W książce opisuje pięć strategii wykorzystywanych w nauczaniu zgodnie zasadami oceniania kształtującego (OK).

Warszawa 2014