CELE UCZENIA SIĘ. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję

Autorki: Connie M. Moss i Susan M. Brookhart

Autorki – amerykańskie dydaktyczki – wychodzą z założenia, że wyniki w nauce poszczególnych uczniów wychodzą od nich samych, a najlepsze efekty osiąga się wówczas, kiedy nauczyciele podchodzą do nauczania z punktu widzenia uczniów. Do tego potrzebna jest umiejętność formułowania celów lekcji w języku ucznia.

Data wydania: Warszawa 2014