Edukacja obywatelska i ekonomiczna

Autor: Michał Tragarz 

Samorząd uczniowski – rozumiany jako instytucja i sposoby działania umożliwiające uczniom i uczennicom udział w życiu szkoły, wpływ na podejmowanie decyzji, ułatwiająca realizację ich potrzeb i pomysłów oraz ochronę praw – jest instytucją niezwykle ważną. W tej publikacji staramy się pokazać, jak rozumiemy dobry samorząd uczniowski, jakie korzyści z tak prowadzonego samorządu mają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz dyrektor szkoły, a także jakie cele wychowawcze oraz edukacyjne można realizować z pomocą aktywnego samorządu. Pokazujemy również, jak w praktyce można dążyć do realizacji zapisu, że samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły – a nie tylko garstka uczniów wybranych, najbardziej aktywnych lub po prostu wskazanych przez nauczycieli.

Data wydania: Warszawa 2019 r. 

Oddajemy w Państwa ręce raport będący wynikiem badań przeprowadzonych w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Oby Młodzież! (Civic Education for All). Celem realizowanego w latach 2019-2020 projektu jest podniesienie jakości edukacji obywatelskiej, w tym rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród młodzieży o szczególnych potrzebach społeczno-edukacyjnych. CEO na przestrzeni 25 lat swojej działalności w Polsce zauważyło, że z jego oferty programów edukacji obywatelskiej w znikomym stopniu korzystają placówki, takie jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze czy Szkoły Branżowe (wcześniej: zawodowe) oraz Centra Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Otwarte pozostawało pytanie, dlaczego? Obserwacja ta skłoniła CEO do realizacji projektu Oby Młodzież!, czyli podjęcia próby dostosowania swoich programów edukacji obywatelskiej do warunków i możliwości tego typu placówek.

 

Niniejsze badania, jako jeden z pierwszych etapów projektu, miały dostarczyć informacji, w jaki sposób kompetencje społeczne i obywatelskie są kształtowane w tego typu placówkach, a także jakie rodzaje wsparcia w zakresie edukacji obywatelskiej warto proponować młodzieży i kadrze pedagogicznej. Rekomendacje i wnioski wynikające z badań stanowią istotne narzędzie dla projektowej grupy eksperckiej, pracującej nad dostosowaniem formatów projektów i zawartości materiałów edukacyjnych do potrzeb i realiów placówek.

 

Data wydania: czerwiec 2019 rok

Publikacja stanowi zbiór doświadczeń zdobytych wraz z młodzieżą oraz opiekunami i opiekunkami zespołów projektowych w pierwszej edycji programu "Oby młodzież" w roku szkolnym 2019/2020.  Znajdziecie w nim zalecenia związane z edukacją obywatelską pomocne w pracy w ośrodkach wychowawczych, socjoterapii oraz szkołach branżowych; dobre praktyki dotyczące pracy z młodzieżą przy wykorzystaniu metody projektu; wskazówki dla opiekunek i opiekunów grup, którzy są w istocie liderkami i liderami procesu; relacje z projektów zrealizowanych w MOS-ach, MOW-ach i szkołach branżowych w ramach programu CEO “Oby młodzież!”.

 

Data wydania: Warszawa 2020

Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Frączak, Anna Mitura, Tomasz Piątek, Mateusz Wojcieszak.
Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. W jesiennej edycji programu zainspirujemy Was do niebanalnych i wartościowych akcji z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, m.in. zagłębimy się w życiorysy lokalnych bohaterów i bohaterek oraz spróbujemy wesprzeć żyjących, ale często osamotnionych świadków historii. Zastanowimy się także, czym jest dla nas niepodległość dzisiaj i w jaki sposób możemy działać w imię tej wartości w naszym codziennym życiu.
Data wydania: Warszawa 2018
Publikacja dostępna TUTAJ>>

Autorzy: Anna Samel, Jędrzej Witkowski

Program „Edukacja o polityce” powstał w 2017 roku jako odpowiedź na nasilającą się potrzebę tworzenia w polskich szkołach przestrzeni do dyskusji o polityce, podczas których uczniowie i uczennice otwierają się na poglądy odmienne od swoich, przyjmują je z szacunkiem i wspólnie poszukują kompromisowego rozwiązania danego problemu. Edukację o polityce rozumiemy w CEO jako część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Przewodnik metodyczny wyjaśnia, jak prowadzić w szkole zajęcia z zakresu edukacji o polityce, które angażują uczniów i uczennice do dyskusji na kontrowersyjne i istotne tematy ze sfery publicznej oraz rozwijają wśród młodzieży tolerancję polityczną. W przewodniku zaprezentowane zostały konkretne narzędzia, ćwiczenia i metody prowadzenia dyskusji z uczennicami i uczniami na tematy polityczne, jak również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wyzwania podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji o polityce.

Data wydania: Warszawa 2018

Autorki: Katarzyna Czubińska, Agnieszka Jarmuł, Ewa Stokłuska

Celem programu Młodzi w Akcji jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy i uczestniczki mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W publikacji znajdują się trzy pomysły na realizację projektów uczniowskich w swojej lokalnej społeczności: realizacja kampanii internetowych, poznawanie wyjątkowych osób i miejsc w swoim otoczeniu oraz prowadzenie warsztatów przyszłościowych.

Data wydania: Warszawa 2017

Pod red. Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg

Książka bardzo praktycznie pokazuje, jak krok po kroku zorganizować i skutecznie wspierać wolontariat uczniowski w szkole. Zawiera wiele praktycznych narzędzi. Omawia podstawy prawne wolontariatu. Uczy, jak motywować młodych ludzi do działania na rzecz innych. Zawiera dobre praktyki z programów CEO.

Data wydania: Warszawa 2017

Autorzy: Katarzyna Grubek, Kuba Radzewicz, Ewa Stokłuska

Publikacja pomaga uczniom i nauczycielom przejść krok po kroku przez kolejne etapy realizacji projektu w ramach programu Młody Obywatel. 

Zawiera opis ścieżek tematycznych programu oraz kryteria jakości udanego projektu młodzieżowego. To również dziesiątki praktycznych ćwiczeń i opisów pomocnych przy realizacji każdego działania z uczniami (niekoniecznie w ramach Młodego Obywatela).

Data wydania: Warszawa 2016

Autorzy: Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst

Poradnik dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szukających informacji na temat swoich praw oraz zasad uczestniczenia w życiu publicznym.

Data wydania: Warszawa 2016

 

Publikacja zawiera dobre praktyki nauczycieli biorących udział w programie Nauczyciel/ka I klasa. Wykorzystują oni różne metody i techniki pracy i dzielą się ciekawymi doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi zastosowania ich na lekcjach. Inspirująca lektura.

Data wydania: Warszawa 2015

Publikacja dla nauczycieli klas I-III. Zawiera inspiracje na każdą chwilę szkolnego dnia, uwzględniające kluczowe obszary edukacji wczesnoszkolnej. To pomysły na jednorazowe ćwiczenie, powtarzalną aktywność albo klasowy rytuał. Rozbudowane opisy tych aktywności oraz inne propozycje znajdują się w zakładce Materiały na stronie www.1klasa.edu.pl

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Cezary Hunkiewicz, Agnieszka Jarmuł

Materiał uzupełniający do broszury „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną”, krok po kroku pokazującej, jak wprowadzać oddolne zmiany w przestrzeni publicznej poprzez interwencje plastyczne. Zawiera ćwiczenia, wskazówki i inspiracje.

Materiał powstał w ramach programu Młody Obywatel, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

 

Autor: Piotr Skrzypczak

Materiał uzupełniający do broszury Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną. Krok po kroku przedstawia, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i na tej podstawie spróbować coś zmienić w przestrzeni publicznej. Zawiera ćwiczenia, wskazówki i inspiracje.

Publikacja powstała w ramach programu Młody Obywatel, którego organizatorami są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK.

Data wydania: Warszawa 2015

Materiał uzupełniający do broszury Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną, w której krok po kroku została przedstawiona organizacja gry miejskiej. W publikacji tej znalazły się ćwiczenia, wskazówki i inspiracje do realizacji gry.

Data wydania: Warszawa 2015, Wydanie II

Pod redakcją: Barbary Rostek i Judyty Ziętkowskiej

Publikacja zwraca szczególną uwagę na dwa aspekty partnerstwa lokalnego między grupą młodzieży a innymi podmiotami - wiedzę, jak zdobyć wsparcie dla swoich działań oraz umiejętność dbania o dobre relacje z partnerami również po zakończeniu projektu, co zaprocentuje przy kolejnych inicjatywach. Materiał zawiera wiele praktycznych podpowiedzi, jak współpracować z takimi podmiotami lokalnymi jak: szkoła, władze samorządowe, media, instytucje kultury, organizacje obywatelskie i grupy nieformalne. Skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą, które chcą wesprzeć ją w działaniach lokalnych – nauczycieli, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, aktywistów. Każdy z rozdziałów, oprócz wskazówek, jak współpracować z wybranym partnerem, zawiera scenariusz zajęć pomagający przygotować młodych ludzi do tej współpracy. 

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Adam Markuszewski, Małgorzata Odak, Barbara Rostek, Anna Sandomierska, Jędrzej Witkowski, Judyta Ziętkowska, Łukasz Zych

Publikacja jest przewodnikiem dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak krok po kroku realizować projekt uczniowski na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciel/ka otrzymuje materiały wprowadzające do takich zagadnień jak: społeczność lokalna, kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna. Pomaga przeprowadzić zajęcia z uczniami, a następnie wspierać grupę w realizacji projektu. Zawiera scenariusze lekcji do wykorzystania np. na lekcjach WOS.

Data wydania: Warszawa 2011

Autorzy: Monika Czapka, Cezary Hunkiewicz, Piotr Skrzypczak

Przewodnik wprowadzający młodych ludzi w tematykę działań w przestrzeni publiczej, pomagający zaplanować działania krok po kroku. Obejmuje trzy główne tematy: Rozegraj okolicę, Lokalni Architekci oraz Z(a)maluj na lokalnie.

Towarzyszą mu zeszyty ćwiczeń - również do pobrania obok.

Data wydania: Warszawa 2014

Autorzy: Monika Czapka, Agnieszka Jarmuł, Michał Tragarz

Publikacja krok po kroku przeprowadzi was przez kolejne etapy realizacji lokalnego projektu związanego ze sportem w ramach trzech bloków tematycznych:

  • „Ruch z sensem”, czyli jak zorganizować wydarzenie sportowe i jednocześnie komuś pomóc?
  • „Kronika sportowa”, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy?
  • „Sztafeta dyskusji”, czyli jak debatować o sporcie ze społecznością lokalną?

Świetnie pokazuje, że sport to nie tylko zawody i rywalizacja, ale również szansa na zabawę w doborowym towarzystwie, możliwość pomocy innym czy przestrzeń do dyskusji na temat rozwijania oferty aktywności fizycznej mieszkańców i mieszkanek okolicy. A także świetny pretekst, żeby nawiązać i pogłębić relacje w swojej społeczności – w szkole i poza nią, np. z sąsiadami i sąsiadkami, osobami prowadzącymi przedsiębiorstwa czy lokalnymi władzami.

Data wydania: Warszawa 2015

Publikacja dla  nauczycieli historii poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się tu materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomagają w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014