Samorząd uczniowski. Przewodnik dla dyrektorów

Autor: Michał Tragarz 

Samorząd uczniowski – rozumiany jako instytucja i sposoby działania umożliwiające uczniom i uczennicom udział w życiu szkoły, wpływ na podejmowanie decyzji, ułatwiająca realizację ich potrzeb i pomysłów oraz ochronę praw – jest instytucją niezwykle ważną. W tej publikacji staramy się pokazać, jak rozumiemy dobry samorząd uczniowski, jakie korzyści z tak prowadzonego samorządu mają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz dyrektor szkoły, a także jakie cele wychowawcze oraz edukacyjne można realizować z pomocą aktywnego samorządu. Pokazujemy również, jak w praktyce można dążyć do realizacji zapisu, że samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły – a nie tylko garstka uczniów wybranych, najbardziej aktywnych lub po prostu wskazanych przez nauczycieli.

Data wydania: Warszawa 2019 r.