Przewodnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek w programie "Edukacja o polityce"

Autorzy: Anna Samel, Jędrzej Witkowski

Program „Edukacja o polityce” powstał w 2017 roku jako odpowiedź na nasilającą się potrzebę tworzenia w polskich szkołach przestrzeni do dyskusji o polityce, podczas których uczniowie i uczennice otwierają się na poglądy odmienne od swoich, przyjmują je z szacunkiem i wspólnie poszukują kompromisowego rozwiązania danego problemu. Edukację o polityce rozumiemy w CEO jako część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. Przewodnik metodyczny wyjaśnia, jak prowadzić w szkole zajęcia z zakresu edukacji o polityce, które angażują uczniów i uczennice do dyskusji na kontrowersyjne i istotne tematy ze sfery publicznej oraz rozwijają wśród młodzieży tolerancję polityczną. W przewodniku zaprezentowane zostały konkretne narzędzia, ćwiczenia i metody prowadzenia dyskusji z uczennicami i uczniami na tematy polityczne, jak również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wyzwania podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji o polityce.

Data wydania: Warszawa 2018