MŁODY OBYWATEL - UCZNIOWSKIE PROJEKTY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Pakiet edukacyjny

Autorzy: Adam Markuszewski, Małgorzata Odak, Barbara Rostek, Anna Sandomierska, Jędrzej Witkowski, Judyta Ziętkowska, Łukasz Zych

Publikacja jest przewodnikiem dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak krok po kroku realizować projekt uczniowski na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciel/ka otrzymuje materiały wprowadzające do takich zagadnień jak: społeczność lokalna, kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna. Pomaga przeprowadzić zajęcia z uczniami, a następnie wspierać grupę w realizacji projektu. Zawiera scenariusze lekcji do wykorzystania np. na lekcjach WOS.

Data wydania: Warszawa 2011