KOLEJNY KROK NA SZLAKU WSPÓŁPRACY

Pod redakcją: Barbary Rostek i Judyty Ziętkowskiej

Publikacja zwraca szczególną uwagę na dwa aspekty partnerstwa lokalnego między grupą młodzieży a innymi podmiotami - wiedzę, jak zdobyć wsparcie dla swoich działań oraz umiejętność dbania o dobre relacje z partnerami również po zakończeniu projektu, co zaprocentuje przy kolejnych inicjatywach. Materiał zawiera wiele praktycznych podpowiedzi, jak współpracować z takimi podmiotami lokalnymi jak: szkoła, władze samorządowe, media, instytucje kultury, organizacje obywatelskie i grupy nieformalne. Skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą, które chcą wesprzeć ją w działaniach lokalnych – nauczycieli, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, aktywistów. Każdy z rozdziałów, oprócz wskazówek, jak współpracować z wybranym partnerem, zawiera scenariusz zajęć pomagający przygotować młodych ludzi do tej współpracy. 

Data wydania: Warszawa 2014