Edukacja obywatelska dla każdego. Raport z badań

Oddajemy w Państwa ręce raport będący wynikiem badań przeprowadzonych w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Oby Młodzież! (Civic Education for All). Celem realizowanego w latach 2019-2020 projektu jest podniesienie jakości edukacji obywatelskiej, w tym rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród młodzieży o szczególnych potrzebach społeczno-edukacyjnych. CEO na przestrzeni 25 lat swojej działalności w Polsce zauważyło, że z jego oferty programów edukacji obywatelskiej w znikomym stopniu korzystają placówki, takie jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze czy Szkoły Branżowe (wcześniej: zawodowe) oraz Centra Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Otwarte pozostawało pytanie, dlaczego? Obserwacja ta skłoniła CEO do realizacji projektu Oby Młodzież!, czyli podjęcia próby dostosowania swoich programów edukacji obywatelskiej do warunków i możliwości tego typu placówek.

 

Niniejsze badania, jako jeden z pierwszych etapów projektu, miały dostarczyć informacji, w jaki sposób kompetencje społeczne i obywatelskie są kształtowane w tego typu placówkach, a także jakie rodzaje wsparcia w zakresie edukacji obywatelskiej warto proponować młodzieży i kadrze pedagogicznej. Rekomendacje i wnioski wynikające z badań stanowią istotne narzędzie dla projektowej grupy eksperckiej, pracującej nad dostosowaniem formatów projektów i zawartości materiałów edukacyjnych do potrzeb i realiów placówek.

 

Data wydania: czerwiec 2019 rok