Edukacja obywatelska dla każdego. Doświadczenia i praktyka z programu "Oby młodzież!"

Publikacja stanowi zbiór doświadczeń zdobytych wraz z młodzieżą oraz opiekunami i opiekunkami zespołów projektowych w pierwszej edycji programu "Oby młodzież" w roku szkolnym 2019/2020.  Znajdziecie w nim zalecenia związane z edukacją obywatelską pomocne w pracy w ośrodkach wychowawczych, socjoterapii oraz szkołach branżowych; dobre praktyki dotyczące pracy z młodzieżą przy wykorzystaniu metody projektu; wskazówki dla opiekunek i opiekunów grup, którzy są w istocie liderkami i liderami procesu; relacje z projektów zrealizowanych w MOS-ach, MOW-ach i szkołach branżowych w ramach programu CEO “Oby młodzież!”.

 

Data wydania: Warszawa 2020