Zielony ład w szkole. Przewodnik.

Przewodnik powstał z myślą o wszystkich nauczycielach i nauczycielkach chcących realizować edukację ekologiczną na zajęciach w szkole podstawowej. Publikacja jest podzielona na trzy części. W  pierwszej prezentujemy koncepcję edukacji ekologicznej i piszemy o korzyściach z obecności tego rodzaju kształcenia w szkole, wyjaśniając, jak może wpływać na rozwój uczennic i uczniów oraz kształtować ich kompetencje kluczowe. W drugiej omawiamy aktualne, istotne zagadnienia z obszaru ochrony środowiska dotyczące również zmiany klimatu oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W części trzeciej prezentujemy przykładowe zadania interdyscyplinarne przybliżające wyzwania ekologiczne, z którymi się dziś mierzymy i zagadnienia środowiskowe, o których można rozmawiać w szkole na różnych przedmiotach, realizując jednocześnie założenia podstawy programowej. 

 

Data wydania:Warszawa 2021