​WZÓR NA ROZWÓJ.​ NAUKI ŚCISŁE ODPOWIADAJĄ NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Publikacja zawiera 6 scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach fizyki, chemii i biologii. Opracowane zostały na podstawie przykładów z życia wziętych, które obrazują, jak różnorodne rozwiązania technologiczne ułatwiają życie mieszkańcom i mieszkankom krajów globalnego Południa. Dzięki praktycznemu podejściu do nauki przedmiotów ścisłych zachęcisz swoich uczniów i uczennice do aktywnego udziału w zajęciach.  ​
Data wydania: Warszawa 2015