Weź oddech. Scenariusze zajęć na temat niskiej emisji

Publikacja zawiera scenariusze zajęć, które mają na celu wprowadzenie uczniów i uczennic w tematykę niskiej emisji. Scenariusze lekcji odnoszą się do doświadczeń młodzieży związanych ze środowiskiem lokalnym, zapraszając uczniów i uczennice do zwrócenia uwagi na otaczającą ich rzeczywistość – politykę gminy, sposób dojazdu do pracy czy osiedle domków jednorodzinnych. 
Proponujemy pracę metodą eksperymentu i obserwacji. Publikacja składa się z 3 działów: chemia, biologia i WOS. W każdym z nich znajduje się po jednej propozycji dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  
Data wydania: Warszawa 2017