Weź oddech - scenariusze eksperymentów i ćwiczeń na temat niskiej emisji

Publikacja to 10 scenariuszy eksperymentów i ćwiczeń dotyczących ochrony czystości powietrza i niskiej emisji, przeznaczonych dla uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej (klasy VII-VIII), oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Można je łatwo dostosować do potrzeb nauczyciela i uczniów – np. młodszym klasom prezentując film z doświadczeniem, zaś starsze zachęcając do samodzielnego przeprowadzenia zaproponowanego eksperymentu. Aby ułatwić dobór ćwiczeń i eksperymentów dla danego poziomu edukacyjnego, każde ćwiczenie zostało oznaczone poziomem trudności (w skali od 1 do 3).  W publikacji zrezygnowaliśmy z tradycyjnego podziału na przedmioty szkolne.  Kolejne scenariusze zostały oznaczone tagami (#), które odpowiadają kluczowym pojęciom dla danego scenariusza i pozwalają wybrać to, co najbardziej interesujące i przydatne dla nauczyciela/nauczycielki. Mimo to scenariusze zostały oparte o założenia podstaw programowych dla biologii, chemii i geografii.
Data wydania: Warszawa 2017