Edukacja globalna i ekologiczna

Przewodnik powstał z myślą o wszystkich nauczycielach i nauczycielkach chcących realizować edukację ekologiczną na zajęciach w szkole podstawowej. Publikacja jest podzielona na trzy części. W  pierwszej prezentujemy koncepcję edukacji ekologicznej i piszemy o korzyściach z obecności tego rodzaju kształcenia w szkole, wyjaśniając, jak może wpływać na rozwój uczennic i uczniów oraz kształtować ich kompetencje kluczowe. W drugiej omawiamy aktualne, istotne zagadnienia z obszaru ochrony środowiska dotyczące również zmiany klimatu oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W części trzeciej prezentujemy przykładowe zadania interdyscyplinarne przybliżające wyzwania ekologiczne, z którymi się dziś mierzymy i zagadnienia środowiskowe, o których można rozmawiać w szkole na różnych przedmiotach, realizując jednocześnie założenia podstawy programowej. 

 

Data wydania:Warszawa 2021 

Autorki: Julia Godorowska, Martyna Sędek

Publikacja jest propozycją dla nauczycieli i nauczycielki wspierania działań czytelniczych podejmowanych przez grupy uczniowskie w szkole. Znajdziecie w niej scenariusze spotkań czytelniczych oparte na książce ,,Chłopiec z Lampedusy" oraz wskazówki, jakimi powinien kierować się klub czytelniczy, a także wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematyką migracyjną. 

Data wydania: Warszawa 2017

Publikacja zawiera scenariusze zajęć, które mają na celu wprowadzenie uczniów i uczennic w tematykę niskiej emisji. Scenariusze lekcji odnoszą się do doświadczeń młodzieży związanych ze środowiskiem lokalnym, zapraszając uczniów i uczennice do zwrócenia uwagi na otaczającą ich rzeczywistość – politykę gminy, sposób dojazdu do pracy czy osiedle domków jednorodzinnych. 
Proponujemy pracę metodą eksperymentu i obserwacji. Publikacja składa się z 3 działów: chemia, biologia i WOS. W każdym z nich znajduje się po jednej propozycji dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  
Data wydania: Warszawa 2017

Publikacja to 10 scenariuszy eksperymentów i ćwiczeń dotyczących ochrony czystości powietrza i niskiej emisji, przeznaczonych dla uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej (klasy VII-VIII), oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Można je łatwo dostosować do potrzeb nauczyciela i uczniów – np. młodszym klasom prezentując film z doświadczeniem, zaś starsze zachęcając do samodzielnego przeprowadzenia zaproponowanego eksperymentu. Aby ułatwić dobór ćwiczeń i eksperymentów dla danego poziomu edukacyjnego, każde ćwiczenie zostało oznaczone poziomem trudności (w skali od 1 do 3).  W publikacji zrezygnowaliśmy z tradycyjnego podziału na przedmioty szkolne.  Kolejne scenariusze zostały oznaczone tagami (#), które odpowiadają kluczowym pojęciom dla danego scenariusza i pozwalają wybrać to, co najbardziej interesujące i przydatne dla nauczyciela/nauczycielki. Mimo to scenariusze zostały oparte o założenia podstaw programowych dla biologii, chemii i geografii.
Data wydania: Warszawa 2017

Autorki: Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk

Przewodnik dla młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek z różnych etapów edukacyjnych. Zapraszamy w nim do zakładania w szkołach klubów dobrej rozmowy o uchodźcach, migracjach i innych ważnych tematach współczesnego świata. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować klub dobrej rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

Data wydania: Warszawa 2017

Publikacja zawiera 16 scenariuszy przedmiotowych z zakresu migracji w edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjum uczących m.in. języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, zajęć artystycznych. Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli doświadczonych w zakresie edukacji globalnej, którzy poruszają z młodzieżą tematykę migracyjną i uchodźczą podczas zajęć przedmiotowych.

Data wydania: Warszawa 2016

Publikacja zawiera scenariusz dwóch lekcji "Rozmowa o uchodźcach w Polsce", materiały metodyczne na temat tego, jak i jakim językiem rozmawiać o uchodźcach oraz wskazówki, jak pracować z emocjami towarzyszącymi takim rozmowom, a także co zrobić, by postrzeganie bez stereotypów i uprzedzeń było możliwe w kontekście rozmów o uchodźcach. Znajdziecie w niej również scenariusz do omówienia filmu, w którym Elsi Adajew opowiada o swoim doświadczeniu uchodźczym, scenariusz na zajęcia etyki oraz materiał merytoryczny dotyczący dobrych praktyk związanych z migracjami.

Data wydania: Warszawa 2016

Publikacja przygotowana z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2016 r. Zawiera wskazówki, jak stworzyć dobrą atmosferę "włączającą?", jakim językiem mówić o uchodźcach, również na zajęciach przedmiotowych, a także 10 porad, jak rozmawiać o uchodźcach i wzajemnie się słuchać oraz wiele pomysłów na aktywności z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej do wykorzystania również na co dzień w pracy z młodzieżą.

Data wydania: Warszawa 2016

Autorzy: Małgorzata Jankowska, Anna Komorowska, Magdalena Noszczyk, Agnieszka Sala, Michał Tragarz

Zestaw ćwiczeń plenerowych z propozycjami zajęć, które można realizować z dziećmi i młodzieżą poza terenem szkoły opisem wielu ciekawych i skutecznych metod edukacyjnych.

Materiały podzielone są na pięć rozdziałów:

  • W poszukiwaniu skarbu. Zabawa w moim regionie - wspólnie z młodzieżą poszukiwanie skarbów w regionie
  • Krajobraz w miniaturze. Wspólnie budujemy edukacyjny plac zabaw - możliwości stworzenia naturalnego placu zabaw
  • Dwa kółka i spółka - jak przeprowadzić zajęcia rowerowe
  • Idziemy w las - badanie leśnych zasobów okolicy
  • Sąsiedzi śledzi, czyli co piszczy w szuwarach. Jak badać rzeki, jeziora i stawy regionu
  •  temat metod edukacyjnych.

Data wydania: Warszawa 2015

Zestaw scenariuszy zajęć na temat bioróżnorodności, wpływu człowieka na przyrodę oraz obszarów chronionych. Zawarte w publikacji ćwiczenia umożliwiają przekazywanie wiedzy w skuteczny sposób i angażują uczniów i uczennice w działania.

Data wydania: Warszawa 2015

Publikacja z narzędziami do prowadzenia lekcji na temat kultury polskich Romów. skierowana do nauczycieli zainteresowanych kulturą i historią Romów oraz pracujących w wielokulturowym środowisku.

Zawiera 8 scenariuszy lekcji, odwołujących się do filmów, np. „Papuszy” Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze czy „Filmowej Kolekcji Bajek” Ośrodka Pogranicze z Sejn i utworów literackich oraz wywiady z ekspertami.

Data wydania: Warszawa 2014

Rozejrzyj się dookoła i zobacz, jak bardzo różnorodny jest świat! Chcesz przyjrzeć się mu jeszcze lepiej? Chcesz go zrozumieć? Podziel się swoimi obserwacjami i wiedzą z młodymi ludźmi z całej Polski. Broszura przedstawia założenia programu Patrz i Zmieniaj, w którym uczniowie zakładali kluby filmowe.
Data wydania: Warszawa 2008

Publikacja dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy stykają się z pojęciem edukacji globalnej. W przystępny sposób przybliża podstawowe zagadnienia związane z tą dziedziną i zawiera przykłady ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych w szkole.

Data wydania: Warszawa 2011

Wydanie II rozszerzone

10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinie wychowawczej. Lekcje zostały oparte na prawdziwych historiach zwykłych ludzi, zebranych w kilku krajach afrykańskich.

Wiedza z zakresu edukacji globalnej mieści się w podstawie programowej, ale edukacja globalna to nie tylko wiedza, ale także umiejętności, postawy i leżące u ich podstaw wartości. Proponowane przez nas zajęcia zwracają uwagę na umiejętności i postawy kluczowe dla zrozumienia zglobalizowanego świata i wyzwań przed nim stojących, a także dla podjęcia działań na rzecz pozytywnej zmiany.

Data wydania: Warszawa 2011

20 ćwiczeń z edukacji globalnej. Świetne uzupełnienie lekcji historii, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie o tematy z zakresu podstawy programowej, które w podręcznikach traktowane są w sposób ogólnikowy lub skrótowy.

Data wydania: Warszawa 2011

 

Zestaw 10 opisów inspirujących działań uczniowskich, które pokazują, jak włączać wątki globalne do projektów edukacyjnych realizowanych w ramach przedmiotów ścisłych.

Data wydania: Warszawa 2015

Publikacja zawiera 6 scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach fizyki, chemii i biologii. Opracowane zostały na podstawie przykładów z życia wziętych, które obrazują, jak różnorodne rozwiązania technologiczne ułatwiają życie mieszkańcom i mieszkankom krajów globalnego Południa. Dzięki praktycznemu podejściu do nauki przedmiotów ścisłych zachęcisz swoich uczniów i uczennice do aktywnego udziału w zajęciach.  ​
Data wydania: Warszawa 2015 

Scenariusze zajęć opracowane w ramach projektu Wzór na Rozwój. Pozwalają w ciekawy sposób włączać perspektywę globalną do nauki przedmiotów ścisłych. Można je zrealizować w wykorzystaniem modeli/zabawek edukacyjnych z serii Green Science. W ten sposób młodzież w trakcie 45-minutowych zajęć będzie miała okazję doświadczyć działania praw przyrody i odnieść to doświadczenie do obecnej sytuacji na świecie. 

Zestaw 8 gier edukacyjnych, które wprowadzają młodzież w tematykę zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmiany klimatu oraz sprawiedliwości technologicznej.

Data wydania: Warszawa 2015

Jak debatować o energii i zmianach klimatu? Publikacja dla uczniów i nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką energii i zmian klimatu i chcą w swojej szkole organizować debaty dotyczące tych tematów. Tekst zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące dwóch omawianych zagadnień, informacje na temat sposobów prowadzenia debat i przykładowe tematy, o których można dyskutować w szkole.

Data wydania: Warszawa 2011

Na czym polega i co daje współpraca z nauczycielami i uczniami z innych kontynentów? Publikacja krok po kroku wyjaśnia, jak przygotować się do podjęcia.współpracy szkoły z Polski z placówkami edukacyjnymi z innych krajów, w szczególności z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Data wydania: Warszawa 2007

Publikacja dla nauczycieli chcących w ciekawy i angażujący sposób zapoznać młodych ludzi z zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi i energetycznymi.

Ćwiczenia mogą mieć interdyscyplinarny charakter i być wykorzystywane np. zarówno na lekcjach geografii, jak i techniki. Polecane są również jako materiał na lekcję wychowawczą i zajęcia pozalekcyjne. 

Część dotycząca materiału dla uczniów została przygotowana w taki sposób, by można było ją powielać jako materiał do wykorzystania w trakcie prowadzenia ćwiczenia. 

Data wydania: Warszawa 2012

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjalnych. Kolejne lekcje, krok po kroku, mają zapoznać uczniów z zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatu - ich przyczynami, skutkami i możliwymi rozwiązaniami tego problemu. Materiały, które znalazły się w publikacji są zgodne z nową podstawą programową i mają być pomocą w realizacji projektu uczniowskiego.

Publikacja opracowana przez CEO na zlecenie Ministerstwo Środowiska.

Data wydania: Warszawa 2010

Publikacja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na lekcjach geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyki, chemii oraz matematyki i informatyki, a także w ramach regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej czy zajęć pozalekcyjnych. Tematyka scenariuszy: zmiany klimatyczne, odpowiedzialna konsumpcja czy transport przyjazny ludziom i środowisku (wpisuje się w wymagania podstawy programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 

Data wydania: 2008

Publikacja dla  nauczycieli historii poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się tu materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomagają w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014

Publikacja dla nauczycielek i nauczycieli plastyki poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdują się w niej scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych, które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej.

Data wydania: Warszawa 2014

Publikacja dla nauczycieli języka polskiego, zawierająca materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów), które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych tematykę globalną.

Data wydania: Warszawa 2014

 

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach WOS-u poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdą w niej Państwo scenariusze zajęć, ćwiczenia oraz propozycje projektów gimnazjalnych, które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej. 
​Wydanie II, Warszawa 2014​

Broszura „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum” powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach oraz wszystkich osobach zaangażowanych w działalność oświatową

Prezentujemy w niej koncepcję edukacji globalnej, wyjaśniając zagadnienia, jakie obejmuje, przyświecające jej wartości, postawy i umiejętności, które pomaga rozwijać, a także odniesienie do działania na rzecz zmiany w skali globalnej. Zachęcamy także do zapoznania się z przykładami pokazującymi, w jaki sposób realizować edukację globalną na wybranych przedmiotach w ramach podstawy programowej.
Wydanie III, Warszawa 2015

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach biologii poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Zawiera materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej. ​
Wydanie II, Warszawa 2015

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach j. angielskiego poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Znajdą w niej Państwo materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, ćwiczenia, propozycje projektów edukacyjnych), które pomogą w systematyczny sposób włączać na zajęciach szkolnych perspektywę globalną, uwzględniając wymagania podstawy programowej. ​
​Wydanie II, Warszawa 2015