W ŚWIAT Z KLASĄ. Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

Broszura „Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum” powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach oraz wszystkich osobach zaangażowanych w działalność oświatową

Prezentujemy w niej koncepcję edukacji globalnej, wyjaśniając zagadnienia, jakie obejmuje, przyświecające jej wartości, postawy i umiejętności, które pomaga rozwijać, a także odniesienie do działania na rzecz zmiany w skali globalnej. Zachęcamy także do zapoznania się z przykładami pokazującymi, w jaki sposób realizować edukację globalną na wybranych przedmiotach w ramach podstawy programowej.
Wydanie III, Warszawa 2015