SZKOŁA ZGODNA Z NATURĄ. Dla szkół podstawowych 4-6 oraz gimnazjów

Zestaw scenariuszy zajęć na temat bioróżnorodności, wpływu człowieka na przyrodę oraz obszarów chronionych. Zawarte w publikacji ćwiczenia umożliwiają przekazywanie wiedzy w skuteczny sposób i angażują uczniów i uczennice w działania.

Data wydania: Warszawa 2015