SZKOŁA PEŁNA ZASOBÓW. Scenariusze ćwiczeń do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Część 1

Publikacja dla nauczycieli chcących w ciekawy i angażujący sposób zapoznać młodych ludzi z zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi i energetycznymi.

Ćwiczenia mogą mieć interdyscyplinarny charakter i być wykorzystywane np. zarówno na lekcjach geografii, jak i techniki. Polecane są również jako materiał na lekcję wychowawczą i zajęcia pozalekcyjne. 

Część dotycząca materiału dla uczniów została przygotowana w taki sposób, by można było ją powielać jako materiał do wykorzystania w trakcie prowadzenia ćwiczenia. 

Data wydania: Warszawa 2012