SZKOŁA EKOROZWOJU. Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli

Publikacja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na lekcjach geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyki, chemii oraz matematyki i informatyki, a także w ramach regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej czy zajęć pozalekcyjnych. Tematyka scenariuszy: zmiany klimatyczne, odpowiedzialna konsumpcja czy transport przyjazny ludziom i środowisku (wpisuje się w wymagania podstawy programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 

Data wydania: 2008