STWÓRZ KLIMAT DO ROZMÓW. Czyli jak o energii i zmianach klimatu debatować w szkole

Jak debatować o energii i zmianach klimatu? Publikacja dla uczniów i nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką energii i zmian klimatu i chcą w swojej szkole organizować debaty dotyczące tych tematów. Tekst zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące dwóch omawianych zagadnień, informacje na temat sposobów prowadzenia debat i przykładowe tematy, o których można dyskutować w szkole.

Data wydania: Warszawa 2011